Archiwum, rejestry, ewidencje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 29 sierpnia 2002 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późniejszymi zmianami) prowadzi archiwum zakładowe na potrzeby własne.

Procedury w tym zakresie określa Zarządzenie Wewnętrzne nr ZA-DS/75/2006 Dyrektora MOPS Katowice z dnia 29 marca 2006r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Koryciak
Data wytworzenia informacji: 
27.05.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Urszula Kurkiewicz