Archiwum, rejestry, ewidencje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, na podstawie przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 29 sierpnia 2002 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późniejszymi zmianami), prowadzi archiwum zakładowe na potrzeby własne.

Procedury w tym zakresie określa odrębne zarządzenie wewnętrzne Dyrektora MOPS.

 

Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
7.05.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka