Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym

Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym w MOPS Katowice realizowana jest przez konsultantów do spraw uzależnień oraz pracowników socjalnych.

Formy pomocy :

 1. Działania profilaktyczne
  • Edukacja w zakresie szkodliwości używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych .Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy
  • Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców miasta Katowice
    
 2. Działania w zakresie pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnienia
  • Rozpoznawanie problemu uzależnienia obejmujące osoby i ich rodziny będące     klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
  • Informowanie o pomocy w specjalistycznych placówkach dla osób uzależnionych i ich rodzin
  • Wsparcie i pomoc dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy
 3. Działania interwencyjne na rzecz osób i rodzin z problemem uzależnienia
  • Interwencja kryzysowa w sytuacji problemu alkoholowego i organizowanie pomocy     rodzinie
  • Interwencje prawne w sytuacji problemu uzależnienia w rodzinie, w tym uruchamianie  procedury obowiązku leczenia odwykowego
 4. Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie rozwiązywania problemów   uzależnień
  • Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz z innymi  instytucjami i organizacjami pomocowymi w mieście
  • Współpraca z placówkami leczenia uzależnień
  • Wspieranie działalności grup samopomocowych (AA, Al.-anon) oraz Stowarzyszeń Abstynenckich

Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym w zakresie poradnictwa realizowana jest w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 13a od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do 19.00
telefon
: 32/ 251-15-99, 32/ 257-14-82
 

Uwaga! Ośrodek nie zajmuje się leczeniem i terapią osób uzależnionych.

Ośrodki Leczenia Uzależnień w Katowicach

 • Ośrodek Promocji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Rolnej 7
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  przy ulicy Korczaka 2
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALTERMED”  przy ulicy Podgórnej 4
Informację wytworzył: 
Barbara Rosa-Fułat
Data wytworzenia informacji: 
17.10.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Liliana Krzywicka