Książka telefoniczna

Główna siedziba MOPS - Katowice, ul. Wita Stwosza 7

nr telefonu: (32) 606 18-00, 606 -18-01, 606-18-02, 606-18-03

INFORMACJA OGÓLNA

  • (32) 606-18-24         
  • (32) 606-18-25        
  • (32) 606-18-26         

INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

  • (32) 606-18-36

KARTY PRZEDPŁACONE

  • (32) 606-18-28
  • (32) 606-18-29

PFRON - SPRAWY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

  • (32) 606-18-31
  • (32) 606-18-32
  • (32) 606-18-33

 

Dyrekcja MOPS
osoba stanowisko telefon do sekretariatu e-mail
Anna Trepka Dyrektor MOPS (32) 606-18-43 sekretariat1@mops.katowice.pl
Agata Mryc Zastępca Dyrektora MOPS (32) 606-18-95 sekretariat2@mops.katowice.pl
Mariusz Nowak
Agnieszka Jarocińska Główny Księgowy MOPS (32) 606-18-97 kancelaria@mops.katowice.pl
  Zastępca głównego księgowego

 

komórki organizacyjne
komórka organizacyjna osoba nadzorująca stanowisko telefon e-mail
kierownik pracownicy
Dział Poradnictwa i Informacji Sylwia Bochenek Kierownik (32) 606-18-27 (32) 606-18-25, 606-18-26, 606-18-36 dpi@mops.katowice.pl
Edyta Wojtyga Zastępca kierownika (32) 606-18-24
Dział Obsługi Administracyjnej Sebastian Holewik Kierownik (32) 606-18-81 (32) 606-18-75, 606-18-76, 606-18-77, 606-18-78, 606-18-79, 606-18-80, 606-18-81 do@mops.katowice.pl

Administrator obiektów (32) 606-18-82

Dział Finansowo-Księgowy Anna Łakomy Kierownik (32) 606-18-90 (32) 606-18-83, 606-18-91, 606-18-93, 606-18-98, 606-18-99 dfk@mops.katowice.pl

Dział Pomocy

Agnieszka Dutka Kierownik (32) 606-19-26

(32) 606-19-21, 606-19-22, 606-19-23, 606-19-25, 606-19-27, 606-19-29, 606-19-30, 606-19-31, 606-19-32

dp@mops.katowice.pl
Anna Górniak Zastępca kierownika (32) 606-19-28

Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego

Anna Michalska Kierownik (32) 606-18-05 (32) 606-18-04. 606-18-06, 606-18-19, 606-18-20, 606-18-21, 606-18-22, 606-18-23 dr@mops.katowice.pl

Dział Realizacji Świadczeń

Katarzyna Olejko-Nowak Kierownik (32) 606-18-35 (32) 606-18-28, 606-18-29, 606-18-34, drs@mops.katowice.pl

Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych

Renata Gajdka Kierownik (32) 606-18-60

Kadry: (32) 606-18-64, 606-18-63

Kancelaria: (32) 606-18-58, 606-18-57

Biuro podawcze: (32) 606-18-59

kadry@mops.katowice.pl

kancelaria@mops.katowice.pl

Dominika Banasz Zastępca kierownika (32) 606-18-62

Dział Analiz i Informatyki

Bożena Szeja Kierownik (32) 606-18-66 (32) 606-18-65, 606-18-67, 606-18-68, 606-18-69 admmops@mops.katowice.pl

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Agata Wicher Kierownik (32) 606-18-30 (32) 606-18-31, 606-18-32, 606-18-33 don@mops.katowice.pl

Dział Dochodzenia Należności

Benita Dziuba Kierownik (32) 606-18-87 (32) 606-18-88, 606-18-89, 606-18-70, 606-18-71, 606-18-72, 606-18-73 bdziuba@mops.katowice.pl
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Iwona Wowra Główny specjalista - psycholog (32) 606-18-49 (32) 606-18-46, 606-18-47, 606-18-48, 606-18-50, 606-18-51, 606-18-52, 606-18-53, 606-18-54, 606-18-55, 606-18-56 zpz@mops.katowice.pl
Dział Dodatków Mieszkaniowych Karolina Guz Kierownik (32) 606-19-16 (32) 606-19-05, 606-19-06, 606-19-07, 606-19-15 ddm@mops.katowice.pl
Dział Projektów i Inicjatyw Agnieszka Łojek Kierownik (32) 606-19-08 (32) 606-19-12, 606-19-13, 606-19-14 pi@mops.katowice.pl
Krzysztof Kryś Zastępca kierownika (32) 606-19-11

 

samodzielne stanowiska pracy
osoba stanowisko telefon e-mail
Krystian Nosek Starszy inspektor ds. Obrony Cywilnej (32) 606-18-84 knosek@mops.katowice.pl
Monika Mosur-Łagutko Audytor Wewnętrzny (32) 606-18-85 mlagutko@mops.katowice.pl
Dorota Cichy Główny specjalista - stanowisko ds. kontroli (32) 606-18-45 cichy@mops.katowice.pl
Aneta Śliwińska asliwinska@mops.katowice.pl
Łukasz Chanak Główny specjalista ds. BHP (32) 606-19-19 lchanak@mops.katowice.pl
Jarosław Żabówka Inspektor ochrony danych (32) 606-18-85 daneosobowe@mops.katowice.pl

Magdalena Legień

Ewa Nyga

Bartłomiej Stachura

Radcy Prawni (32) 606-18-37, 606-18-38  

 

Komórki terenowe MOPS

komórki terenowe
komórka organizacyjna kierownik / koordynator telefon e-mail

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1, ul.Andrzeja 10

Wioletta Tokarz

(32) 251-60-99, 251-59-12

tpps1@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul.Warszawska 42

Magdalena Grzywna (32) 253-66-12, 253-77-30, 258-82-34 tpps2@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul.Oblatów 24

Agata Węgierska-Tizi (32) 203-63-13, 258-07-09 tpps3@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul.Gliwicka 96

Lidia Koch (32) 353-02-75, 353-02-78, 353-02-97 tpps4@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul.Dębowa 16c

Joanna Bielecka (32) 250-50-15, 254-70-61 tpps5@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul.Czecha 2

Iwona Słomka (32) 209-00-23, 253-81-21 tpps6@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7, ul.Świdnicka 35a

Dorota Brzegowska (32) 252-56-35, 252-80-61 tpps7@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul.Łętowskiego 6a

Renata Greń (32) 206-15-68, 206-07-04 tpps8@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul.Krakowska 138

Aleksandra Drobisz (32) 255-35-67, 256-47-70, 259-95-07 tpps9@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul.Krakowska 138

Edyta Kucharska (32) 209-97-13, 256-80-39 tpps10@mops.katowice.pl
Dział ds. Osób Bezdomnych, ul.Macieja 10 Jacek Marciniak (32) 209-00-09, 251-43-87 dbd@mops.katowice.pl

Dział Mieszkalnictwa Wspomaganego

 

 

 

Ryszarda Mrzygłód   smc@mops.katowice.pl

Zastępca kierownika - Barbara Nowak

607-353-738

Mieszkanie wspomagane nr 1 i 2 - ul.Łętowskiego 6a

503-805-218
Mieszkanie wspomagane nr 3 - ul.Gliwicka 74a 512-225-236
Mieszkanie treningowe - ul.Chopina 9/3 502-032-726

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul.Francuska 70 (IXp.) Bogumiła Jastrzębska Kierownik (32) 416-22-51 dsr@mops.katowice.pl
Joanna Mierkułow Zastępca kierownika (32) 416-22-59
  świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (32) 416-22-50, 416-22-53, 416-22-54, 416-22-65, 416-22-56, 416-22-57, 416-22-62, 416-22-58, 416-22-61, 416-22-63
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych (32) 416-22-60

 

Placówki poradnictwa specjalistycznego
komórka organizacyjna kierownik telefon e-mail
Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół ds. Asysty Rodzinnej), ul.Morcinka 19a Andrzej Górak (32) 250-50-16, 259-85-11, 258-51-10 cps@mops.katowice.pl
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul.Wojewódzka 23 Barbara Nawrot

(32) 258-13-39

crs@mops.katowice.pl

 

Placówki wsparcia dziennego
komórka organizacyjna kierownik telefon e-mail
Świetlica Specjalistyczna nr 1, ul.Orkana 7a Beata Gołda (32) 205-84-64 ss1@mops.katowice.pl
Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1, ul.Orkana 7a
Świetlica Specjalistyczna nr 2, Pl.Powstańców 3 Krzysztof Łącki (32) 209-99-15

ss2@mops.katowice.pl

biuross@mops.katowice.pl

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2, ul.Krakowska 138 Ewa Majerczyk-Sobala (32) 204-88-68 skm2@mops.katowice.pl
Świetlica Specjalistyczna nr 3, ul.Gliwicka 74a Agnieszka Bałdys (32) 250-96-99 ss3@mops.katowice.pl
Świetlica Specjalistyczna nr 4, ul.Świdnicka 35a Monika Maciołek (32) 204-63-54 ss4@mops.katowice.pl
Świetlica Specjalistyczna nr 5, ul.Czecha 2 Edyta Kruk-Łakomska (32) 354-22-59 ss5@mops.katowice.pl
Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 3, ul.Czecha 2

 

Ośrodki wsparcia
adres kierownik telefon e-mail
Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ul.Krakowska 138 Piotr Brzęk (32) 202-38-73 dn@mops.katowice.pl

Zastępca kierownika

Łukasz Grzywacz

Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, ul.Orkana 7a Bogusława Ciukaj (32) 203-12-60, 203-11-70 sdk@mops.katowice.pl

Dzienne Domy Pomocy Społecznej ul. Francuska 43

1) DDPS dla osób z autyzmem
2) DDPS dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością

Kinga Grzybek (32) 251-71-89 kgrzybek@mops.katowice.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
adres kierownik telefony e-mail
ul. Wita Stwosza 7 Monika Żańczak

sekretariat: (32) 606-18-08

oik@mops.katowice.pl
pracownicy: (32) 606-18-10, 606-18-11, 606-18-12, 606-18-13, 606-18-14,
kierownik: (32) 606-18-18

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
adres przewodniczący telefon e-mail
ul. Gliwicka 102

Patrycja Sompolska

(32) 250-87-00, 209-35-40 mzon@mops.katowice.pl

 

Punkty Obsługi Wniosków
adres kierownik telefon e-mail
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Czecha 2 Sylwia Bochenek (32) 352-06-18 dpi@mops.katowice.pl
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Oblatów 24 (32) 258-36-52
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Łętowskiego 6a (32) 201-00-42
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Krakowska 138 (32) 255-35-80

 

Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
15.05.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka