Książka telefoniczna

Działy centralne ul. Jagiellońska 17 - nr telefonu: (32) 251-00-87, 251-14-51, 251-78-17, 251-19-70, 251-27-12, (wew. - nr wewnętrzny)

Dyrekcja MOPS
osoba stanowisko telefon do sekretariatu e-mail
Anna Trepka Dyrektor MOPS wew. 101, 137 sekretariat1@mops.katowice.pl
Agata Mryc Zastępca Dyrektora MOPS wew. 113 sekretariat2@mops.katowice.pl
Mariusz Nowak
Beata Tokarz Główny Księgowy MOPS wew. 113 kancelaria@mops.katowice.pl

 

komórki organizacyjne
komórka organizacyjna osoba nadzorująca stanowisko telefon e-mail
kierownik pracownicy

Dział Finansowo-Księgowy

Agnieszka Jarocińska Zastępca głównego księgowego wew. 117 wew. 123, 111, 156, 118, 121, 117, 181, 134 kancelaria@mops.katowice.pl
Anna Łakomy Kierownik wew. 111 dfk@mops.katowice.pl

Dział Pomocy

Agnieszka Dutka Kierownik wew. 174 wew. 183, 135, 125, 126, 127, 124, 176 dp@mops.katowice.pl
Anna Górniak Zastępca kierownika wew. 173

Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego

Anna Michalska Kierownik wew. 133 wew. 128, 131, 119, 168, 143 dr@mops.katowice.pl

Dział Poradnictwa i Informacji

Sylwia Bochenek Kierownik wew. 160 wew. 100, 162 dpi@mops.katowice.pl
Edyta Wojtyga Zastępca kierownika wew. 161

Dział Realizacji Świadczeń

Katarzyna Olejko-Nowak Kierownik wew. 163 wew. 115, 151, 167, 139, 155 drs@mops.katowice.pl

Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych

Renata Gajdka Kierownik wew. 106 wew. 105, 144, 178, 107, 116, 171 kadry@mops.katowice.pl
Dominika Banasz Zastępca kierownika wew. 144

Dział Analiz i Informatyki

Bożena Szeja Kierownik wew. 108 110, 140, 170,  admmops@mops.katowice.pl

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

Marcin Milcarz Kierownik wew. 145 wew. 112, 164, 177 don@mops.katowice.pl

Dział Dochodzenia Należności

Benita Dziuba Kierownik wew. 114 wew. 102, 104, 122, 158 bdziuba@mops.katowice.pl

 

samodzielne stanowiska pracy
osoba stanowisko telefon e-mail
Krystian Nosek Starszy specjalista ds. Obrony Cywilnej wew. 172 knosek@mops.katowice.pl
Monika Mosur-Łagutko Audytor Wewnętrzny wew. 166 mlagutko@mops.katowice.pl
Dorota Cichy Główny specjalista - stanowisko ds. kontroli wew. 130 cichy@mops.katowice.pl
Aneta Śliwińska asliwinska@mops.katowice.pl
Łukasz Chanak Główny specjalista ds. BHP wew. 165 lchanak@mops.katowice.pl
Jarosław Żabówka Inspektor ochrony danych wew. 169 daneosobowe@mops.katowice.pl

 

komórki terenowe MOPS

komórki terenowe
komórka organizacyjna kierownik / koordynator telefon e-mail

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 1, ul.Andrzeja 10

Wioletta Tokarz

(32) 251-60-99, 251-59-12

tpps1@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 2, ul.Warszawska 42

Magdalena Grzywna (32) 253-66-12, 253-77-30, 258-82-34 tpps2@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 3, ul.Oblatów 24

Agata Węgierska-Tizi (32) 203-63-13, 258-07-09 tpps3@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 4, ul.Gliwicka 96

Lidia Koch (32) 353-02-75, 353-02-78, 353-02-97 tpps4@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 5, ul.Dębowa 16c

Joanna Bielecka (32) 250-50-15, 254-70-61 tpps5@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 6, ul.Czecha 2

Iwona Słomka (32) 209-00-23, 253-81-21 tpps6@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 7, ul.Świdnicka 35a

Dorota Brzegowska (32) 252-56-35, 252-80-61 tpps7@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 8, ul.Łętowskiego 6a

Renata Greń (32) 206-15-68, 206-07-04 tpps8@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 9, ul.Krakowska 138

Aleksandra Drobisz (32) 255-35-67, 256-47-70, 259-95-07 tpps9@mops.katowice.pl

Terenowy Punkt Pomocy Społecznej nr 10, ul.Krakowska 138

Edyta Kucharska (32) 209-97-13, 256-80-39 tpps10@mops.katowice.pl
Dział ds. Osób Bezdomnych, ul.Macieja 10 Jacek Marciniak (32) 209-00-09, 251-43-87 dbd@mops.katowice.pl
Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, ul.Krakowska 138 Piotr Brzęk (32) 202-38-73 dn@mops.katowice.pl

Zastępca kierownika

Łukasz Grzywacz

Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, ul.Orkana 7a Bogusława Ciukaj (32) 203-12-60, 203-11-70 sdk@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 1, ul.Orkana 7a

Beata Gołda

(32) 205-84-64 ss1@mops.katowice.pl
Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1, ul.Orkana 7a

Świetlica Specjalistyczna nr 2, Pl.Powstańców 3

Krzysztof Łącki (32) 209-99-15

ss2@mops.katowice.pl

biuross@mops.katowice.pl

Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 2, ul.Krakowska 138 Ewa Majerczyk-Sobala (32) 204-88-68 skm2@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 3, ul.Gliwicka 74a

Agnieszka Bałdys (32) 250-96-99 ss3@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 4, ul.Świdnicka 35a

Monika Żańczak (32) 204-63-54 ss4@mops.katowice.pl

Świetlica Specjalistyczna nr 5, ul.Czecha 2

Edyta Kruk-Łakomska (32) 354-22-59 ss5@mops.katowice.pl
Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 3, ul.Czecha 2

Dział ds. Mieszkań Chronionych,

ul.Łętowskiego 6a

ul.Gliwicka 74a

ul.Chopina 9/3

Ryszarda Mrzygłód 503-805-218 smc@mops.katowice.pl

Zastępca kierownika

Barbara Nowak

512-225-236
Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii (Sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół ds. Asysty Rodzinnej), ul.Morcinka 19a Andrzej Górak (32) 250-50-16, 259-85-11, 258-51-10 cps@mops.katowice.pl
Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Sprawach dot. Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul.Kilińskiego 19 Mariola Konarska-Meier (32) 258-13-39, 251-02-27 crs@mops.katowice.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul.Mikołowska 13a Liliana Krzywicka (32) 251-15-99, 257-14-82 oik@mops.katowice.pl
Dział Obsługi Administracyjnej, ul.Francuska 70 (IXp.) Sebastian Holewik (32) 416-22-57 [do -62] do@mops.katowice.pl
Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul.Francuska 70 (XIIIp.) Karolina Guz (32) 416-22-67 [do -68], 416-22-70 [do -72] ddm@mops.katowice.pl

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych ul.Francuska 70 (Vp., IXp.)

Bogumiła Jastrzębska

(32) 416-22-50 [-53, -56, -63, -65] (IXp.),
 

(32) 416-99-20 [-22, -27]  (Vp.)

dsr@mops.katowice.pl

Zastępca kierownika

Joanna Mierkułow

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23 Iwona Wowra (32) 251-71-31, 203-17-50, zpz@mops.katowice.pl
Dział Projektów i Inicjatyw ul. Francuska 70 (XIIIp.) Agnieszka Łojek (32) 416-22-73 pi@mops.katowice.pl

Zastępca kierownika

Krzysztof Kryś

(32) 416-22-74 (do 78)

Dzienne Domy Pomocy Społecznej ul. Francuska 43

  1. DDPS dla osób z autyzmem
  2. DDPS dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością
Kinga Grzybek (32) 251-71-89 kgrzybek@mops.katowice.pl

 

Punkty Obsługi Wniosków
komórka organizacyjna kierownik telefon e-mail
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Czecha 2 Sylwia Bochenek (32) 352-06-18 dpi@mops.katowice.pl
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Oblatów 24 (32)  258-36-52
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Łętowskiego 6a (32)  201-00-42
Punkt Obsługi Wniosków, ul.Krakowska 138 (32) 255-35-80

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

MZON
adres przewodniczący telefon e-mail
ul. Gliwicka 102

Marta Bugaj

(32) 250-87-00, 209-35-40 mzon@mops.katowice.pl

 

Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
23.01.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka