Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 listopada 2014 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

 

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

22.10.2014: Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

UWAGA!!! Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

 

Informuję, że zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury i turystyki oraz rekreacji osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny złożyć wnioski na rok 2015 do 30 listopada 2014 roku.

17.10.2014: Szkolenie z fundraisingu w ramach PCAL Szopienice.

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu fundraisingu (pozyskiwania środków na działania).

Szkolenie adresowane jest do:

  • mieszkańców dzielnicy Szopienice,
  • mieszkańców Katowic działających na rzecz Szopienic,
  • przedstawicieli instytucji lokalnych działających na rzecz   Szopienic,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Szopienic.

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić i dostarczyć formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14.11.14r.

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

7.10.2014: Apel

Sekcja ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

22.09.2014: UWAGA! Zmiany zasad realizacji wypłat

UWAGA!  W związku z art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przeprowadzona zostanie reorganizacja wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych

 

Z dniem 1 listopada 2014 nastąpią zmiany w realizacji wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.

 

11.08.2014: Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia bieżącego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

4.08.2014: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii informuje, iż w listopadzie 2014 roku odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych pt. „Efektywna komunikacja interpersonalna”. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane rodziny zastępcze zawodowe.

Szkolenie potrwa 2 dni –  18 i 19 listopada 2014 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 i odbędzie się w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

18.07.2014: KAMPANIA NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wspólnie z organizacją pozarządową Domi Sum oraz przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice prowadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Katowicach. Kampania ma na celu pozyskanie z grona mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

20.06.2014: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2014r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości Polanica Zdrój, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Dofinansowanie może zostać przyznane po złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

18.06.2014: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice