Strona główna

Aktualności

Громадський центр «Вчасно» в Катовіце

З 25 жовтня Громадський центр «Вчасно» в Катовіце спрямовує свою пропозицію підтримки жінкам, дівчатам та дітям з України.

szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 05 marca 2024 r.

Dodatek osłonowy 2024

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono mozliwość otrzymania jednorazowego dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz bezpłatne porady prawne

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA w ramach współpracy z Miastem Katowice prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji dla mieszkańców Katowic. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Apel w sprawie pomocy osobom w kryzysie bezdomności

Z uwagi na warunki atmosferyczne prosimy o zwrócenie uwagi na osoby w kryzysie bezdomności. Zareaguj i pomóż.