Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

17.12.2014: Dzieci dziękują Prezydentowi Uszokowi

Spotkanie Władz Miasta Katowice z Organizacjami Pozarządowymi, które miało miejsce 3 grudnia 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Katowicach-Koszutce, było okazją do pożegnania i złożenia podziękowań Prezydentowi Miasta Katowice Panu Piotrowi Uszokowi. Z okazji tej skorzystali wychowankowie świetlic i klubów młodzieżowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, którzy wraz z wychowawcami przygotowali dla Pana Prezydenta niespodziankę. Podczas uroczystości dzieci odczytały wiersz specjalnie napisany dla Pana Prezydenta na tę okazję oraz wręczyły prezent przedstawiający logo Katowic, wykonany w trakcie zajęć plastycznych organizowanych w świetlicy.

15.12.2014: Zmiana godzin urzędowania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawność w dniach : 29 grudzień 2014 r. i 05 styczeń 2015 r.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach informuje, że w dniu 29.12.2014 r. oraz  w dniu 05.01.2014 r. zmianie ulegają godziny przyjmowania klientów. W dniach tych obsługa interesantów (w tym: przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, przyjmowania wniosków na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej) będzie się odbywać w godzinach od 8:00 do 14:00.

7.10.2014: Apel

Sekcja ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

22.09.2014: UWAGA! Zmiany zasad realizacji wypłat

UWAGA!  W związku z art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przeprowadzona zostanie reorganizacja wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych

 

Z dniem 1 listopada 2014 nastąpią zmiany w realizacji wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.

 

4.08.2014: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii informuje, iż w listopadzie 2014 roku odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych pt. „Efektywna komunikacja interpersonalna”. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane rodziny zastępcze zawodowe.

Szkolenie potrwa 2 dni –  18 i 19 listopada 2014 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 i odbędzie się w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

18.07.2014: KAMPANIA NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wspólnie z organizacją pozarządową Domi Sum oraz przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice prowadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Katowicach. Kampania ma na celu pozyskanie z grona mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

20.06.2014: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2014r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości Polanica Zdrój, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Dofinansowanie może zostać przyznane po złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

18.06.2014: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice

13.06.2014: Zmiana terminu przyjmowania wniosków na pilotażowy program "Aktywny Samorząd" MODUŁ I