Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

4.04.2016: Informacja w sprawie składania wniosków na świadczenie wychowawcze w Urzędomatach

Uwaga!!!!!!!!

Informujemy, iż aby złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze w urzędomacie musi być on wydrukowany ze strony internetowej Ośrodka w formacie A4 (link do wniosku) lub w przypadku pobrania druku w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach musi być on dokładnie przecięty aby powstałe w ten sposób kartki były w formacie A4.

9.03.2016: Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł.

W związku z art. 46 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195)  wprowadzającym  zmianę do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),  dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci tzw. „dodatku wychowawczego” w wysokości 500 zł miesięcznie.

Komu przysługuje dodatek wychowawczy ?

Dodatek będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18 roku życia.

1.08.2016: Wyniki otwartych naborów partnerów do projektów

Miasto Katowice (Lider projektów), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartych naborów partnerów do projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).:

>>Centrum Społecznościowe  w Nikiszowcu<< (DOC, 165 KB)

28.07.2016: Uwaga! Nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

27.07.2016: Festyn dla dzieci – 22.07.2016 r.

W dniu 22 lipca 2016 wolontariusze z Fundacji „ Stichting Intentio” z  siedzibą w Holandii na terenie Świetlicy Specjalistycznej nr 3 przy ul. Gliwickiej 74 a. zorganizowali festyn dla wychowanków.

W trakcie trwania imprezy wychowankowie świetlicy uczestniczyli w konkursach  i zabawach o charakterze sportowym. Dzieci rywalizowały w wielu konkurencjach indywidualnych, w trakcie których zdobywały punkty. Ponadto podczas festynu wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek w postaci zimnych napojów, słodkich przekąsek, lodów oraz owoców.

22.07.2016: Informacja ws.ogłoszenia wyników naboru na partnerów do realizacji projektów konkursowych pn. Centrum Społecznościowe „Nasze Załęże”, Centrum Społecznościowe „Szopki”, Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o przedłużeniu terminu oceny merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na otwarte nabory partnerów o nr: PI.0402.13.6.1.2016,  PI.0402.13.4.1.2016,   PI.0402.13.8.1.2016.Wyniki oceny zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS do dnia 1 sierpnia 2016r.

podpisała

Anna Trepka

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej              

 

1.07.2016: PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORÓW NA PARTNERÓW W PROJEKTACH DOTYCZĄCYCH CENTRÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W NIKISZOWCU, SZOPIENICACH, ZAŁĘŻU.

Pytanie 1: Jakie wartości wskaźników zostały założone do poszczególnych projektów ?

Odpowiedź: Szacowane  wartości wskaźników do poszczególnych projektów:

Centrum Społecznościowew Nikiszowcu:

29.06.2016: Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonych naborów na partnerów, które odbędzie się w dniu 30.06.2016r. o godzinie 16.00. w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Młyńskiej 5.

            Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonych naborów na partnerów w projektach planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Spotkanie będzie dotyczyło naboru na partnerów w projektach:

28.06.2016: Piknik Rodzinny na Zawodziu

Grupa Inicjatywna Rodziców przy Świetlicy Specjalistycznej nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowice we współpracy z Centrum Aktywności Lokalnej Katowice – Zawodzie w dniu 15.06.2016 o godzinie 15.00 zorganizowała PIKNIK RODZINNY z okazji „Dnia Rodzica”, który odbył się na terenie przyległym do Świetlicy Specjalistycznej nr 5, Katowice, ul. Czecha 2.

23.06.2016: "Kluby Młodzieżowe na Wyspie Wyspiański"

Dnia 3.06.2016r. wychowankowie Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na zaproszenie Fundacji Sztuka Teatru realizującej projekt Wyspa Wyspiański współfinansowany przez Urząd Miasta Katowice wzięli udział w wycieczce tematycznej do Krakowa, mającej na celu przybliżenie postaci Stanisława Wyspiańskiego. Edukacyjna podróż śladami pisarza – artysty rozpoczęła się spacerem z przewodnikiem. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć Muzeum Narodowe, a w szczególności Gmach Główny i Kamienicę Szołayskich, Dom Józefa Mehoffera, Kościół Franciszkanów i Dom Towarzystwa Lekarskiego.