Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

23.10.2014: Informacja dla wszystkich osób chcących nieść pomoc poszkodowanym w wybuchu kamienicy przy ul. Chopina

Wszystkie osoby, które chciałyby udzielić wsparcia poszkodowanym w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Chopina w Katowicach w formie darów rzeczowych mogą to zrobić w jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej.

 

1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie pomocy poszkodowanym w MOPS Katowice jest:

  • Pani Bożena Miśkiewicz - Kierownik Działu Pomocy, telefon 32 251 78 17, 32 251 00 87 wew. 174,  
  • Pani Edyta Grzelak - Kierownik Działu Poradnictwa i Informacji oraz Pani Teresa Osiecka - starszy inspektor, tel. 32 251 78 17, 32 251 00 87 wew. 160, 161, 162.

Dary w postaci:

  • Odzież
  • Pościel, koce, kołdry
  • Ręczniki
  • Artykuły kosmetyczne i higieniczne
  • Drobne sprzęty gospodarstwa domowego (sztućce, garnki, talerze itp.)

można przywozić bezpośrednio pod wskazane adresy:

 

Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom

ul. Orkana 7a Katowice

Nr telefonu 32 203- 12- 60 całodobowo

 

Dom Noclegowy

ul. Krakowska 138 Katowice

Nr telefonu 32 202 -38- 73 całodobowo

 

Dział Obsługi MOPS

ul. Wojewódzka 23 Katowice

Nr telefonu 32 251- 71- 31 do godziny 15.30

 

Darowizny na rzecz osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej kamienicy przy ul. Chopina można przekazać na konto Urzędu Miasta Katowice:

Nr 66 1050 1214 1000 0024 1033 7758 w ING Banku Śląskim S.A.

 

2. CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

ul. Wita Stwosza 30

Nr telefonu 32 251 -67-22 całodobowo

 

Osoby, które chciały by przekazać sprzęt AGD oraz meble o dużych gabarytach proszone są o kontakt pod numerem telefonu 32 256 17 22 w celu ustalenia terminu ewentualnego transportu sprzętu w miejsce docelowe.

 

Wpłaty środków pieniężnych dla poszkodowanych w wybuchu kamienicy przy ul. Chopina można przekazać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej

Nr 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398

Z dopiskiem „pomoc poszkodowanym w wybuchu kamienicy

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 listopada 2014 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Uwaga:

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz  niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.

22.10.2014: Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

UWAGA!!! Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

 

Informuję, że zbliża się termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury i turystyki oraz rekreacji osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny złożyć wnioski na rok 2015 do 30 listopada 2014 roku.

7.10.2014: Apel

Sekcja ds. Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych przebywających na klatkach, korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

22.09.2014: UWAGA! Zmiany zasad realizacji wypłat

UWAGA!  W związku z art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przeprowadzona zostanie reorganizacja wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych

 

Z dniem 1 listopada 2014 nastąpią zmiany w realizacji wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.

 

11.08.2014: Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia bieżącego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

4.08.2014: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii informuje, iż w listopadzie 2014 roku odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych pt. „Efektywna komunikacja interpersonalna”. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane rodziny zastępcze zawodowe.

Szkolenie potrwa 2 dni –  18 i 19 listopada 2014 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 i odbędzie się w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

18.07.2014: KAMPANIA NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wspólnie z organizacją pozarządową Domi Sum oraz przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice prowadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Katowicach. Kampania ma na celu pozyskanie z grona mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

20.06.2014: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2014r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości Polanica Zdrój, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Dofinansowanie może zostać przyznane po złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

18.06.2014: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice