Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 listopada 2014 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

 

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

11.08.2014: Nowy okres zasiłkowy 2014/2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia bieżącego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata  przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

4.08.2014: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii informuje, iż w listopadzie 2014 roku odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych zawodowych pt. „Efektywna komunikacja interpersonalna”. Na szkolenie zapraszamy zainteresowane rodziny zastępcze zawodowe.

Szkolenie potrwa 2 dni –  18 i 19 listopada 2014 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 i odbędzie się w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

18.07.2014: KAMPANIA NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wspólnie z organizacją pozarządową Domi Sum oraz przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice prowadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Katowicach. Kampania ma na celu pozyskanie z grona mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

20.06.2014: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2014r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości Polanica Zdrój, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Dofinansowanie może zostać przyznane po złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

18.06.2014: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice

13.06.2014: Zmiana terminu przyjmowania wniosków na pilotażowy program "Aktywny Samorząd" MODUŁ I

28.05.2014: Święto Sąsiadów w Załężu

W imieniu mieszkańców dzielnicy Załęże, organizatorów oraz artystów  mamy przyjemność zaprosić na festyn  integracyjny z okazji „Europejskiego Święta Sąsiadów”, który odbędzie się w dniu 31.05.2014r. w godzinach od 14:00 do 21:00 na terenie placu kościelnego Parafii św. Józefa przy ul. Gliwickiej 76 w Katowicach Załężu
 

W programie m. in.:

14:00 – 14:15 - inauguracja festynu, przywitanie gości, przedstawienie partnerów,

14:15 – 14:30 - występy dzieci przedszkolnych MP nr 26

14:30 – 14:50 - występy dzieci przedszkolnych MP nr 30,

14:50 – 15:00 - występy dzieci przedszkolnych MP nr 39,

27.05.2014: "Macierzyństwo- mój czas!" nominowane w konkursie Pary Prezydenckiej- " DOBRY KLIMAT DLA RODZINY".

W dniu 15 maja, z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nominacji i ogłoszenia Laureatów II edycji  konkursu  „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Celem konkursu, w którym wzięły udział 204 jednostki samorządu terytorialnego zgłaszając łącznie w trzech kategoriach konkursowych 253 wnioski było wyróżnienie i upowszechnienie w całej Polsce lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu.

Nominowani i Laureaci zostali wyłonieni w trzech kategoriach: