Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

18.04.2014: Akcja „Czysty Aniołek”

Zbieramy środki czystości dla najuboższych dzieci.

17.04.2014: Zdobywcy pucharów

Odgłosy głośnego dopingu dochodziły w środę 09.04.2014r. z sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Nauczyciele liceum – Pani Agnieszka Litwińska-Pruciak i Pan Jacek Pruciak - nawiązali współpracę ze Świetlicami nr 1-5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, która zaowocowała zorganizowaniem emocjonującego turnieju piłkarskiego dla wychowanków świetlic. W organizację imprezy zostali włączeniu uczniowie szkoły, którzy w ramach programu „W-F z klasą” pozyskali środki na zakup strojów piłkarskich dla zawodników oraz przygotowali dla nich poczęstunek.

14.04.2014: Impreza sportowa z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Katowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż na stronie internetowej w dniu 8.04.2014r. w zakładce Ogłoszenia – Zamówienia publiczne -  Ogłoszenia o zamówieniach publicznych udzielanych przez MOPS Katowice o wartości do 14000 euro i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zamieszczono zapytanie ofertowe w sprawie zorganizowania imprezy sportowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Katowice.

Zainteresowanym przypominamy, że dnia 16.04.2014r. upływa termin składania ofert.

20.03.2014: Kontynuacja programu rządowego wspierajacego osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego

UWAGA!!!

 

W dniu 14 marca 2014 opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.   

W rozporządzeniu określono zasady wypłaty dodatkowych 200 zł miesięcznie przewidzianych rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z programem, dodatkowa pomoc finansowa jest kierowana do osób posiadających uprawnienia do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na miesiące od kwietnia do grudnia 2014 r.

11.03.2014: Dodatkowe dni wolne od pracy w 2014 roku.

Dyrekcja MOPS w Katowicach informuje, że:

  1. Dzień 2 maja 2014 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r.,
  2. Dzień 10 listopada 2014 r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 listopada 2014 r.

Jednoczenie informujemy, że w nagłych przypadkach pomocy lub informacji można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

5.03.2014: Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd"

W związku z podpisaną umową z PFRON został uruchomiony pilotażowy program "Aktywny Samorząd". Informujemy, że druki wniosków dostępne są na stronie internetowej MOPS Katowice oraz w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach ul. Jagiellońska 17;

godziny  przyjęć:

  • poniedziałek od 12 30 do 17 00
  • od wtorku do piątku od 8 00 do 12 00

 

UWAGA STUDENCI!!!

Druki wniosków na Moduł I należy składać do 31 marca 2014

24.02.2014: Zaniechanie poboru opłaty skarbowej dla wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 224 w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej zarządza się zaniechanie poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Zaniechanie to, ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby, które dokonały opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego mogą ubiegać się o jej zwrot.

 

11.02.2014: Dzień Babci i Dziadka w „Zaciszu”

W tym roku Dzień Babci i Dzień Dziadka postanowiliśmy obejść uroczyściej niż zazwyczaj i zadbać nie tylko o własne babcie i dziadków ale także o inne osoby starsze. W związku z tym, w dniu 22.01.2014 wybraliśmy się na uroczyste obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka do Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”.

Wcześniej dowiedzieliśmy się, że w domu przebywa aktualnie 98 pensjonariuszy i postanowiliśmy dla nich wszystkich przygotować laurki. Pracy było co niemiara, ale dzięki pomocy naszych kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej Nr 11 udało nam się zrobić  100 pięknych obrazków, które wraz z życzeniami wręczaliśmy mieszkańcom Zacisza.

11.02.2014: Ferie zimowe "Kibicuję Fair Play z Bezpieczeństwem 2014"

W dniach 20-24.01.2014 r Świetlica Specjalistyczna Nr 1 wzięła udział w programie: Ferie zimowe „Kibicuję Fair Play z Bezpieczeństwem - w pogoni za wiedzą(!)” organizowanym przez WZK UM Katowice.