Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

9.11.2018: Dobry start 300 plus – składanie wniosków do końca listopada

UWAGA!

Dobry start 300 plus – składanie wniosków do końca listopada

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przypomina, iż w dniu 30 listopada 2018 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie świadczenia z Programu Dobry Start.

W celu wypłaty świadczenia należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Program „Dobry start”

6.06.2018: Realizacja programu "Dobry start"

Realizacja programu "Dobry start"

Drogi Rodzicu lub Opiekunie!

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

24.05.2018: Nowe zasady ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”).

W związku z tym Ośrodek przygotował stronę internetową, na której możecie znaleźć Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w MOPS.

10.01.2018: OGŁOSZENIE - PRACA

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności (w szczególności lekarzem pediatrą, psychiatrą dziecięcym, okulistą, neurologiem, laryngologiem oraz kardiologiem) – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

31.07.2017: Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

UWAGA!

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

W związku z nowym okresem przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz nowym programem Dobry start Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o terminach oraz możliwościach składania wniosków w formie:
 

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 7.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

31.10.2018: Wolne miejsca w środowiskowym domu samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym

W Katowicach przy ul. Gliwickiej 74 działa Środowiskowy Dom Samopomocy, który przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, będących mieszkańcami Katowic.

 

ŚDS jest placówką wsparcia dziennego, gdzie osoby mogą przebywać od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

ŚDS świadczy między innymi następujące usługi: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności spędzania wolnego czasu, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapia ruchowa

 

W chwili obecnej ŚDS dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

15.10.2018: Zajęcia klubowe- terminy składania wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że termin przyjmowania wniosków dla zajęć klubowych prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które będą odbywać się przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.) rozpoczyna się z dniem 10 października a upływa z dniem 31 października 2018 r.

Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ (do pobrania) (DOC, 85 kB).

26.09.2018: Apel

      APEL

Dział ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach  w  związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą  do wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec zauważonych osób bezdomnych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.
 

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymagających pomocy do:
 

1. Straży Miejskiej, tel. 986
2. Policji, tel. 997
3. Dział ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

24.09.2018: Zaproszenie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zaprasza wszystkie osoby niepełnosprawne, które są zainteresowane uczestnictwem w Warsztacie Terapii Zajęciowej do kontaktu z Działem do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul. Jagiellońska 17, pok. 01,  
tel: 032 251 00 87 wew. 164.