Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.06.2014: UWAGA ! – OD DNIA 01.07.2014 ROKU ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Wszystkie karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tj. do 30.06.2014 r. zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30 listopada 2014 roku. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

 

Od 1 lipca 2014 r. karty parkingowe wydawane będą przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na postawie orzeczeń:

18.07.2014: KAMPANIA NA RZECZ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wspólnie z organizacją pozarządową Domi Sum oraz przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice prowadzi kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego w Katowicach. Kampania ma na celu pozyskanie z grona mieszkańców Katowic kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych.

20.06.2014: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2014r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości Polanica Zdrój, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Dofinansowanie może zostać przyznane po złożeniu wniosku przez rodzica/opiekuna dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

18.06.2014: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice

13.06.2014: Zmiana terminu przyjmowania wniosków na pilotażowy program "Aktywny Samorząd" MODUŁ I

28.05.2014: Święto Sąsiadów w Załężu

W imieniu mieszkańców dzielnicy Załęże, organizatorów oraz artystów  mamy przyjemność zaprosić na festyn  integracyjny z okazji „Europejskiego Święta Sąsiadów”, który odbędzie się w dniu 31.05.2014r. w godzinach od 14:00 do 21:00 na terenie placu kościelnego Parafii św. Józefa przy ul. Gliwickiej 76 w Katowicach Załężu
 

W programie m. in.:

14:00 – 14:15 - inauguracja festynu, przywitanie gości, przedstawienie partnerów,

14:15 – 14:30 - występy dzieci przedszkolnych MP nr 26

14:30 – 14:50 - występy dzieci przedszkolnych MP nr 30,

14:50 – 15:00 - występy dzieci przedszkolnych MP nr 39,

27.05.2014: "Macierzyństwo- mój czas!" nominowane w konkursie Pary Prezydenckiej- " DOBRY KLIMAT DLA RODZINY".

W dniu 15 maja, z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nominacji i ogłoszenia Laureatów II edycji  konkursu  „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Celem konkursu, w którym wzięły udział 204 jednostki samorządu terytorialnego zgłaszając łącznie w trzech kategoriach konkursowych 253 wnioski było wyróżnienie i upowszechnienie w całej Polsce lokalnych rozwiązań sprzyjających rodzicielstwu.

Nominowani i Laureaci zostali wyłonieni w trzech kategoriach:

27.05.2014: Informacja dla osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy

Informacja dla osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy, których decyzje w sprawie przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego zakończyły się w okresie od 31 grudnia 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku z powodu utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się osoby, którym w okresie

od dnia 31 grudnia 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

9.05.2014: Wypłata zasiłków dla opiekunów

W dniu 30 kwietnia 2014 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw, pozycja 567 Ustawę  z dnia 4 kwietnia 2014 r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

 

30.04.2014: Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 30 kwietnia 2014  opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2014r., pozycja 559  ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 Zmianie ulega wysokość  świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) to jest świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.