Strona główna

Aktualności

Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2019 r. z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

UWAGA! 29 kwiecień 2019 - zmiana godzin pracy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2019 r. ulegają zmianie godziny pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Wnioski o dodatki mieszkaniowe, energetyczne, świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne będą w tym dniu przyjmowane

Ekologiczne formy ogrzewania - skorzystaj z dofinansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Ekologiczne formy ogrzewania - skorzystaj z dofinansowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach w postaci:

  1. zasiłku na zakup opału:

    Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku celowego na opał są: