Strona główna

Aktualności

Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32 256 92 78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Wyniki otwartego naboru partnerów nr PI.0402.28.2019 do realizacji projektu pn. ,,Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu”

Miasto Katowice (Lider projektu), działając przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza wyniki otwartego naboru partnerów do realizacji działań w projekcie pn.

informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 29 listopada 2019r. w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się szkolenie grupowe:. „Seksualność dzieci i młodzieży – ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji”.