Strona główna

Aktualności

Miasto Katowice poszukuje rodzin zastępczych

By pozyskać nowe rodziny zastępcze miasto Katowice uruchamia kolejną edycję kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pod nazwą „Podaruj dzieciom nadzieję na dom". Kampanię rozpoczęła konferencja prasowa Wiceprezydenta Miasta Katowice Macieja Biskupskiego, która odbyła się 24 czerwca 2024 roku na Rynku
w Katowicach.

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa informuję, iż od 1 lipca 2024 roku został uchylony art. 13 ww. ustawy umożliwiający dotychczas gminom przyznawanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

„Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia”

Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym na realizację zadania:

„Działalność na rzecz integracji społecznej i reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz osób z ich otoczenia”

Громадський центр «Вчасно» в Катовіце

Program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.