Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

10.01.2018: OGŁOSZENIE - PRACA

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności (w szczególności lekarzem pediatrą, psychiatrą dziecięcym, okulistą, neurologiem, laryngologiem oraz kardiologiem) – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

31.07.2017: Realizacja Programu "Rodzina 500 plus"

Realizacja Programu "Rodzina 500 plus" w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu "Rodzina 500 plus" jest obecnie ustalane na okres świadczeniowy 2017/2018, trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. 

 

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 8.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 8.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

5.03.2018: UWAGA! Zmiana rejonizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż z dniem 19 marca 2018 następuje zmiana rejonizacji ulic w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 7 oraz w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 1.

W celu uzyskania pomocy socjalnej w tym świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń 500 plus oraz dodatków mieszkaniowych przez mieszkańców ulic:

21.02.2018: Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od marca 2018 roku rozpoczyna się I edycja szkolenia grupowego dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione i nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

6.02.2018: Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na terenie Unii Europejskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz  jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, realizowane dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, od stycznia 2018 roku są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

5.02.2018: Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2018 rok

UWAGA!!!

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd na rok 2018

 

Dnia 01.02.2018 roku został ogłoszony komunikat w sprawie Pilotażowego Programu Aktywny Samorząd na rok 2018.

Komunikat PFRON "Aktywny Samorząd" na 2018 roku (serwis zewnętrzny)

"Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku z dnia 31.01.2018 roku (PDF; 394,22 KB)

26.01.2018: UWAGA! Zmiana rejonizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż z dniem 1 marca 2018 następuje zmiana rejonizacji ulic w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 5.

W celu uzyskania pomocy socjalnej w tym świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń 500 plus oraz dodatków mieszkaniowych przez mieszkańców ulic:

19.01.2018: MOPS diagnozuje potrzeby opiekunów osób niepełnosprawnych

    Zapraszamy organizacje pozarządowe, zajmujące się w swojej pracy osobami niepełnosprawnymi do wsparcia w podnoszeniu jakości życia ich samych oraz ich opiekunów.

  Ankieta dotycząca potrzeb opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

19.01.2018: SYGNAŁ ŻYCIA – Miejski System Powiadamiania Ratunkowego

        „Sygnał życia” to system dedykowany mieszkańcom Katowic – osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu zdrowia lub życia i wezwać pomoc. System wymaga od uczestnika posiadania telefonu komórkowego lub stacjonarnego z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany numer alarmowy. W sytuacji zagrożenia wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, a dyspozytor w Miejskim Centrum Ratownictwa uzyska informacje o konieczności udzielenie pomocy oraz dane osoby zgłaszającej.