Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

E-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

Adres skrytki ePUAP: /f7s0tdv03y/skrytka

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

6.06.2018: Realizacja programu "Dobry start"

Realizacja programu "Dobry start"

Drogi Rodzicu lub Opiekunie!

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

24.05.2018: Nowe zasady ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane będą nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”).

W związku z tym Ośrodek przygotował stronę internetową, na której możecie znaleźć Państwo informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w MOPS.

10.01.2018: OGŁOSZENIE - PRACA

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności (w szczególności lekarzem pediatrą, psychiatrą dziecięcym, okulistą, neurologiem, laryngologiem oraz kardiologiem) – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

31.07.2017: Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

UWAGA!

Nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz nowym programem Dobry start Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje o terminach oraz możliwościach składania wniosków w formie:
 

26.05.2017: Telefon Zaufania

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” prowadzi dla mieszkańców Katowic Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach-Szopienicach ul. Bednorza 22, w ramach którego działa:

  • Telefon Zaufania: 32/256-92-78

Codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Specjaliści:

poniedziałek, środa i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 7.00 z wyłączeniem dyżuru specjalistów.

 

20.09.2018: Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych: "Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami nastolatków"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 16 października 2018 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 odbędzie się szkolenie grupowe na temat: „Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami nastolatków”.

 

Szkolenie adresowane jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych, które są zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.

Odbędzie się ono w Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Morcinka 19a.

 

12.09.2018: Szkolenie dla nowo ustanowionych rodzin zastępczych spokrewnionych

Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że od października 2018 roku rozpoczyna się kolejna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

13.08.2018: Informacja dla Rodziców i opiekunów dzieci do lat 3

Szanowni Rodzice i Opiekunowie dzieci do lat 3,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, iż kwestie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.  

21.06.2018: Program "Dobry start" dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych

Realizacja programu "Dobry start" w oparciu o rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że wypłata świadczenia "Dobry Start" dotyczy także dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych.

 

Świadczenie wynosi 300 zł i nie jest zależne od dochodu.

Wnioski w formie papierowej można składać od 1 sierpnia do 30 listopada.

1.06.2018: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Podobnie jak w roku ubiegłym, inicjatywa lokalna katowickich rodzin zastępczych pn. „Rodzina zastępcza – otwarte serca dla dzieci” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach i Urzędem Miasta Katowice zorganizowała konferencję w ramach II obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Odbyła się ona 17 maja 2018r. w godzinach 13:30 – 16:10 w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach.  Wydarzenie  miało charakter otwarty i wzięło w nim udział ponad 200 osób zainteresowanych poruszaną tematyką.