Strona główna

Zdjęcie budynku MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej

40-032 Katowice ul. Jagiellońska 17

Tel. (+48 32) 2510-087

Fax (+48 32) 2510-087 wew. 136, 129

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl

NIP: 954-11-87-173

Regon: 003451387

Aktualności

17.09.2015: ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIE

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

30.09.2015: Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że od października 2015 roku rozpoczyna się II tegoroczna edycja szkolenia grupowego dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych. Na szkolenia zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, którzy uzyskali pozytywną opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie spełniania warunków koniecznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz nowo ustanawiane rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie bądź rodzeństwo dzieci umieszczanych w rodzinie zastępczej).

7.09.2015: Projekty dla osób z niepełnosprawnością-Fundacja Integracja

Szanowni Państwo,

 

Centrum Integracja w Katowicach zaprasza do współpracy w ramach projektu „Sprawni w Pracy 2015”. Uprzejmie, proszę o zapoznanie się z naszą ofertą skierowaną do osób z niepełnosprawnością, mieszkających na terenie województwa śląskiego.

 

26.08.2015: Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Zespół do spraw Pieczy Zastępczej informuje, że w dniach 18.09.2015r., 22.09.2015r., 28.09.2015r., 12.10.2015r.

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.13.2015 - Realizacja programu aktywności lokalnej w dzielnicy Zawodzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze (PDF, 281.52 KB)

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.12.2015 - Realizacja programu aktywności lokalnej w dzielnicy Giszowiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze (PDF, 282.13 KB)

9.07.2015: OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA nr SRPW.0402.11.2015 - Wdrażanie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu na lata 2015 – 2017 pn. „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL 2014-20) Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Informacja o naborze partnera (PDF, 283.13 KB)

26.06.2015: Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

Informacja dotycząca wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2015r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że w 2015r z dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego przez indywidualnych organizatorów, mogą skorzystać osoby, których dzieci uczą się, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W tym roku z wyjazdów organizowanych przez tutejszy Ośrodek w miejscowości: Ząb, Ochotnica Górna, Biały Dunajec, mogą skorzystać tylko uczniowie szkół podstawowych.

Powyższa pomoc jest przyznawana przy dochodzie rodziny do 100% kryterium (tj. 456 zł dla osoby w rodzinie).

26.06.2015: Informacja nt. stanu przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice w 2015r.

Informacja na temat przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście Katowice w 2015r.

Plany wakacyjne 2015r. (DOC 221 KB)