PRZEMOC I KRYZYS W RODZINIE

Obrazek przestawia dłoń w kolorze czerwonym symbolizującą zatrzymanie przemocy

REAGUJ NA PRZEMOC!
Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem możesz w bezpieczny sposób zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu  w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej, policji, pedagogowi szkolnemu lub pracownikowi ochrony zdrowia.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje szereg zadań i programów mających na celu wsparcie osób i rodzin, które  znalazły się w sytuacji kryzysowej.   W poniższych sekcjach sprawdzisz z jakich form wsparcia może skorzystać osoba lub rodzina będąca w kryzysie, doznająca przemocy lub osoba chcąca zmienić własne agresywne zachowanie. Znajdziesz w nich potrzebne informacje oraz dane kontaktowe placówek, gdzie możesz uzyskać bezpośrednią pomoc.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania zachęcamy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Wita Stwosza 7. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-19.00; tel. 32 606 18 00, 32 606 18 08, 669 777 008

 

 

Informację wytworzył: 
Artur Zazula
Data wytworzenia informacji: 
13.09.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Monika Żańczak