Ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katowice, ulica  Mikołowska 13a,
telefon: 32/251-15-99, 32/257-14-82.
e-mail: oik@mops.katowice.pl

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

mapa z zaznaczoną lokalizacją ośrodka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS znajduje się z tyłu kamienicy numer 13.
Aby do niego dojść należy wejść od strony ulicy Kamiennej obchodząc kamienicę do okoła.

Ośrodek został powołany w roku 1999, jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji „NIEBIESKA LINIA”.

Pomoc ośrodka adresowana jest do członków rodzin z problemem przemocy oraz osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych,  w tym w kryzysie związanym z problemem uzależnienia.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach udzielana jest następująca pomoc:

 1. Pomoc psychologiczna udzielana jest w formule indywidualnej i grupowej.
  • Indywidualna pomoc psychologiczna obejmuje:
   • informację,
   • edukację,
   • wsparcie
   • terapię krótkoterminową.
   • Osoby doświadczające przemocy, zarówno dorośli jak i dzieci oraz świadkowie przygotowywani są do uczestniczenia w procedurach prawnych (przygotowanie do zeznań, przesłuchań itp.).
  • Grupowe formy pomocy psychologicznej obejmują:
   • psychoedukacyjną grupę wsparcia,
   • grupy treningowe nakierowane na uzyskanie różnych umiejętności (radzenia sobie ze stresem, asertywnego zachowania i ochrony siebie, rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, poprawnego i skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z problemami wychowawczymi z dziećmi).
 2. Pomoc prawna. Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, edukację prawną oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.
 3. Pomoc socjalna. Pomoc socjalna opiera się na rozeznaniu sytuacji rodzinnej, zabezpieczeniu niezbędnych potrzeb socjalnych, szczególnie w sytuacji podejmowania działań prawnych oraz zapewnienia schronienia w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Pomoc ta realizowana jest poprzez szczegółowo wypracowany system współpracy z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.
 4. Pomoc interwencyjna. Ośrodek podejmuje interwencje w odpowiedzi na docierające sygnały o przemocy, krzywdzeniu dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Interwencje w zależności od sytuacji, stopnia zagrożenia osób, mają charakter wizyt środowiskowych, rozmów interwencyjnych mających na celu pozyskanie osób do współpracy. Interwencje obejmują również kontakty z instytucjami wymiaru sprawiedliwości (Policja, Prokuratura, Sąd) w celu poparcia spraw klientów, przyśpieszenia ich toku itp. W szczególnych sytuacjach ośrodek „z urzędu” podejmuje działania prawne na rzecz klientów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i bezpieczeństwa dzieci.
 5. Zapewnienie schronienia. Ośrodek zabezpiecza schronienie o charakterze interwencyjnym w Stowarzyszeniu "Po Moc" dla Kobiet i Dzieci im Marii Niepokalanej: Katowice, ul. Krasińskiego 21, tel. 32/ 255-38-69.
 6. Poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek udziela mieszkańcom Katowic porad specjalistycznych związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z problemem alkoholowym i innych uzależnień w formie:

 


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic przy Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”

Katowice-Szopienice, ul. Bednorza 22, tel. 032/256-92-78.
 

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "Ad Vitam Dignam" działa:

 • Telefon zaufania: 032/256-92-78

codzienne dyżury w godzinach 15.00 do 7.00

Specjaliści:

poniedziałek, sroda i czwartek od 15.00 do 19.00

Terapeuci i pracownicy wspierający:

codziennie od 15.00 do 7.00 z wyłączeniem dyżurów specjalistów

 • Punkt informacyjno-konsultacyjny wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i nakomanii oraz przemocy domowej.

Telefon: 032/256-92-78

Prawnik:

czwartki od 14.30 do 16.00

Psycholog:

pierwsze cztery poniedziałki miesiąca od 15.00 do 17.00

ostatni wtorek miesiaca od 14.00 do 16.00

każda 1,2 i 3 środa od miesiąca 14.00 do 16.00

każdy 1 i 2 piątek miesiaca od 15.00 do 18.00

Terapeuci oraz pracownicy wspierający:

poniedziałek i środa od 17.00 do 19.00

wtorek, piątek i sobota od 14.00 do 15.00

każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od 14.00 do 15.00

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Informację wytworzył: 
Liliana Krzywicka
Data wytworzenia informacji: 
11.01.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Lilianna Krzywicka