Terminy wypłatDODATEK MIESZKANIOWY

 

6-go i 25-go dnia każdego miesiąca

ZASIŁKI OKRESOWE, STAŁE, CELOWE, ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH  8-go dnia każdego miesiąca.
W przypadku świadczeń przyznawanych warunkowo wypłata następuje po zgłoszeniu się do pracownika socjalnego i uruchomieniu wypłaty świadczeń 
ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

15-go dnia każdego miesiąca

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

21-go dnia każdego miesiąca

UWAGA !

Informujemy, że podane daty mają charakter orientacyjny i mogą ulec przesunięciu.

W przypadku, kiedy termin wypłaty świadczeń przypada na dzień wolny od pracy, świadczenia wypłaca się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny wg ustalonego powyżej harmonogramu.

Pierwsza wypłata z nowowydanej decyzji nastąpi po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia. Terminy wypłat świadczeń w kolejnych miesiącach pozostają bez zmian.

Informację wytworzył: 
Jadwiga Wojnowska-Knieja
Data wytworzenia informacji: 
21.10.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Katarzyna Olejko-Nowak