Terminy wypłat

NAZWA ŚWIADCZENIA TERMIN WYPŁAT


ZASIŁKI OKRESOWE, STAŁE, CELOWE, ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

 

 8-go dnia każdego miesiąca.
W przypadku świadczeń przyznawanych warunkowo wypłata następuje po zgłoszeniu się do pracownika socjalnego i uruchomieniu wypłaty świadczeń

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE  11-go dnia każdego miesiąca
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY  21-go dnia każdego miesiąca
DODATEK MIESZKANIOWY,
DODATEK ENERGETYCZNY

6-go dnia każdego miesiąca,
25-go dnia każdego miesiąca

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 plus, DODATEK WYCHOWAWCZY 500 plus dla dzieci z pieczy zastępczej

15-go dnia każdego miesiąca

UWAGA !

W przypadku, kiedy termin wypłaty świadczeń przypada na dzień wolny od pracy, świadczenia wypłaca się w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny wg ustalonego powyżej harmonogramu.

Pierwsza wypłata z nowowydanej decyzji nastąpi po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia. Terminy wypłat świadczeń w kolejnych miesiącach pozostają bez zmian.

Informację wytworzył: 
Ewa Branicka
Data wytworzenia informacji: 
21.10.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Katarzyna Olejko-Nowak