Piecza zastępcza

Jeśli jesteś rodziną zastępczą lub chcesz uzyskać informacje na temat rodzicielstwa zastępczego skontaktuj się z:

  • koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89
  • koordynatorem Działu ds. Rodzin z Dziećmi  ul. Jagiellońska 17 tel. 32 251 00 87, wew. 119 w przypadku rodzin zastępczych zawodowych

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat form wsparcia udzielanych usamodzielniającym się wychowankom:

  • opuszczającym placówkę, skontaktuj się z pracownikiem socjalnym w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem swojego pobytu w zakładce: wyszukiwarka terenowych punktów pomocy społecznej
  • opuszczającym rodzinę zastępczą, skontaktuj się z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Wojewódzka 23, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89

Ponadto na terenie miasta Katowice funkcjonują placówki opiekuńczo – wychowawcze, w sprawie których szczegółowych informacji udziela:

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
26.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska