Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Do placówki przyjmuje się dziecko:

  • na podstawie orzeczenia sądu;
  • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną;
  • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub  w razie bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Adresy
  • Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1, tel. 32 255 39 36
  • Oddział Domu Dziecka "Tęcza", ul. Kaszubska 16, tel. 32 252 62 07
  • Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46, tel. 32 251 21 16 lub 32 251 05 62
  • Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70 A, tel. 32 252 35 19 lub 32 252 31 84

Placówki prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w Katowicach.

Kontakt z Centrum Administracyjnym „Wspieranie w rozwoju” w Katowicach, ul. Leopolda 1-3, tel. 32 258-10-54

  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1, ul. Leopolda 2/3
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2, ul. Leopolda 3/1
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3, ul. Leopolda 3/2

Gdzie uzyskać informację?

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem swojego pobytu w zakładce: wyszukiwarka terenowych punktów pomocy społecznej oraz pracownik Działu ds. Rodzin z Dziećmi ul. Jagiellońska 17 tel. 32 251 00 87, wew. 128.

Informację wytworzył: 
Karina Bogacka
Data wytworzenia informacji: 
26.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska