E-usługi

Wiele spraw prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach możesz załatwić w sposób szybki i wygodny nie wychodząc z domu za pośrednictwem dostępnych niżej wymienionych kanałów komunikacji elektronicznej.

Jeśli posiadasz certyfikowany podpis elektroniczny lub bezpłatny profil zaufany możesz złożyć wniosek elektronicznie.

Sprawdź, jak założyć bezpłatny profil zaufany(serwis zewnętrzny)

Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz zryczałtowany dodatek energetyczny za pośrednictwem portalu ePuap.
Szczegółowa procedura dostępna jest w sekcji Dodatki Mieszkaniowe niniejszej strony.
 

Portal Emp@tia adresowany jest do osób i rodzin poszukujących pomocy(serwis zewnetrzny).

Na portalu można złożyć wnioski w sprawach min:

 • świadczenia Wychowawcze: 500+, Dobry Start,
 • świadczenia Rodzinne, m. in.: Becikowe, Zasiłek Rodzinny, Pielęgnacyjne, Rodzicielskie,
 • świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
 • pomoc społeczna.

Elektroniczna skrzynka podawcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na portalu ePuap(serwis zewnętrzny)

Na portalu można złożyć wnioski w sprawach:

 • o wydanie zaświadczenia,
 • ogólnych do urzędu,
 • zażalenia,
 • odwołania,
 • skargi,
 • dostępu do informacji publicznej.

Adres skrytki MOPS na ePUAP:/f7s0tdv03y/skrytka

Platforma internetowa Systemu Obsługi Wsparcia (serwis zewnętrzny)

Na platformie SOW można złożyć wnioski PFRON min w sprawach:

 • o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
 • o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • o dofinansowanie z pilotażowego programu"Aktywny Samorząd",
 • wnioski z programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
2.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek