Przemoc i kryzys w rodzinie

Reaguj na przemoc!

Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem możesz w bezpieczny sposób zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu, policji, pedagogowi szkolnemu, pracownikowi ochrony zdrowia.

Pomoc uzyskasz w:

  1. Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 7, I piętro - Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-19.00; tel. 32 606 18 00, 606 18 08, 669 777 008. Ośrodek udziela pomocy w formie: pomocy psychologicznej - indywidualnej i grupowej, poradnictwa, w tym: prawnego oraz oferuje pomoc w uzyskaniu miejsca schronienia.
  2. Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10– zgodnie z miejscem swojego pobytu– w zakładce: wyszukiwarka terenowych punktów pomocy społecznej istnieje możliwość sprawdzenia właściwego rejonowo TPPS, m.in. pomoc socjalna, dostęp do pomocy prawnej, realizacja procedury „Niebieskie Karty”, pomoc w uzyskaniu miejsca schronienia.
  3. Stowarzyszeniu PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej ul. Krasińskiego 21, tel. 32/255 38 69, m.in. pomoc psychologiczna, prawna, miejsce schronienia.
  4. Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina”, ul. Dudy Gracza 6,  tel. 513 518 466, m.in. warsztaty terapeutyczne.
  5. Komisariacie Policji– zgodnie z miejscem zdarzenia, m.in. realizacja procedury „Niebieskie Karty”, wsparcie dzielnicowego.

Procedura „Niebieskie Karty”  może zostać uruchomiona przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, oświaty.

Jeśli:

  • masz problem z własną złością,
  • zdarza ci się zachować agresywnie,
  • chcesz to zmienić,
  • możesz wziąć udział w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Więcej informacji uzyskasz pod numerem: 32 606 18 08

 

Informację wytworzył: 
Artur Zazula
Data wytworzenia informacji: 
6.05.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Monika Żańczak