Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym

Jeśli zauważasz, że masz problem z alkoholem lub ktoś z Twoich bliskich pije nadmiernie możesz zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

 Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemu alkoholowego w zakresie:

 • Działań profilaktycznych,
 • Pomocy w rozpoznawaniu problemu uzależnienia od alkoholu,
 • Działań motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia,
 • Pomocy dla bliskich osób z problemem alkoholowym,
 • Realizacji specjalistycznego programu „Ja i Alkohol” dla osób korzystających ze świadczeń MOPS.

 

Udzielamy profesjonalnej pomocy psychologicznej poprzez:

 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Konsultacje indywidualne,
 • Informowanie o dostępnych miejscach pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla ich rodzin,
 • Spotkania przygotowujące rodziny i bliskich do interwencji wobec osoby pijącej,
 • Grupowe formy wsparcia.

 

Współpracujemy z Ośrodkami Leczenia Uzależnień w Katowicach, m. in.:

 • Poradnią Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  przy ulicy Korczaka 2,
 • Agencją Promocji Zdrowia Trzeźwości i Rozwoju Osobistego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ulicy Rolnej 7,
 • Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ALTERMED”  przy ulicy Podgórnej 4.

 
Oferowana pomoc jest bezpłatna. Zapraszamy mieszkańców Katowic.

 

Pomoc dla rodzin z problemem alkoholowym w zakresie poradnictwa realizowana jest w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do 19.00.
telefon: 32 606 18 00, 32 606 18 08, 669 777 008

Informację wytworzył: 
Artur Zazula
Data wytworzenia informacji: 
5.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Monika Żańczak