Bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Katowic

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Udziela porad z zakresu:

 1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego
 2. Zabezpieczenia społecznego
 3. Ochrony praw lokatorów
 • Terenowe Punkty Pomocy Społecznej  (TPPS) - porady są udzielane po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie TPPS:
  • TPPS1, ul. Andrzeja 10, telefon 32 251 60 99
  • TPPS2, ul. Warszawska 42, telefon 32 253 77 30
  • TPPS3, ul. Oblatów 24, telefon 32 258 07 09
  • TPPS4, ul. Gliwicka 96, telefon 32 353 02 75
  • TPPS5, ul. Dębowa 16c, telefon  32 254 70 61
  • TPPS6, ul. Czecha 2, telefon 32 209 00 23
  • TPPS7, ul. Świdnicka 35, telefon 32 252 56 35
  • TPPS8, ul. Łętowskiego 6a, telefon 32 206 15 68
  • TPPS9, ul. Krakowska 138, telefon 32 255 35 67
  • TPPS10, ul. Krakowska 138, telefon 32 256 80 39
 • Sekcja ds. Osób Bezdomnych (SBD), ul. Morcinka 19a
  telefon 32 251 43 87
  Środa w godzinach od 9:00 do 12:00

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych przy Izbie Wytrzeźwień w Katowicach przy ul. Macieja 10

(osobiście w poniedziałki od 16:00 do 19:00, wtorki od 13:00 do 18:00, środy od 13:00 do 19:00, czwartki od 16:00 do 18:00)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo rodzinne
 2. Ochrona przed przemocą w rodzinie
 3. Regulacje prawne dotyczące uzależnień

STOWARZYSZENIE IM. MARII NIEPOKALANEJ NA RZECZ POMOCY DZIEWCZĘTOM I KOBIETOM

Ul. Krasińskiego 21
telefon  32 255-38-69

(osobiście: wtorki od 16:00 do 21:00, czwartki od 10:00 do 15:00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w godzinach od  9:00 do 16:00)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo karne:
  • poradnictwo z zakresu prawa materialnego i procesowego
  • korespondencja z organami prowadzącymi dochodzenie lub śledztwo
 2. Prawo cywilne:
  • poradnictwo z zakresu prawa zobowiązań
  • poradnictwo z zakresu postępowania nieprocesowego
  • poradnictwo z zakresu postępowań nakazowych i upominawczych
 3. Prawo rodzinne:
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach rozwodowych i separacyjnych
  • poradnictwo i sporządzanie pozwów i pism procesowych w sprawach alimentacyjnych
  • poradnictwo w zakresie rozdzielności majątkowej
 4. Prawo ubezpieczeń:
  • poradnictwo z zakresu spraw emerytalno – rentowych
  • sporządzanie odwołań i pism procesowych w sprawach związanych z odwołaniami od decyzji ZUS-u
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 7. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów:
  • sprawy dotyczące uzyskania lub odzyskania tytułu prawnego do lokalu
  • poradnictwo z zakresu spraw dotyczących praw i obowiązków właścicieli, najemców, podnajemców itp.

Udzielane są również porady przez Internet pod adresem e-mail:  magdalena@katowice.opoka.org.pl

LIGA KOBIET POLSKICH

ul. Kordeckiego 2
telefon 32 253-87-37, 32 253-75-60

(osobiście w: poniedziałki od 10:00 do 12:00 porady prawne, wtorki od 10:00 do 12:00 i czwartki od 15:00 do17:00 sprawy lokalowe i ochrony praw lokatorów)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo karne
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo rodzinne
 4. Prawo ubezpieczeń
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

STOWARZYSZENIE NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPES

Godziny otwarcia

poniedziałek, wtorek, piątek od 9.00 do 15.00
środa, czwartek od 9.00 do 18.00

Zakres świadczonych usług

 1. Bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i w postaci poradnictwa socjalnego - dostępna w siedzibie Ośrodka.
 2. Praca w środowisku - na rzecz osób w podeszłym wieku, poważnie niepełnosprawnych, ciężko chorych, osamotnionych.

Zakres udzielanych porad prawnych

 1. Prawo karne oraz prawo cywilne (w szczególnie uzasadnionych przypadkach; w ograniczonym zakresie)
 2. Prawo rodzinne
 3. Prawo ubezpieczeń
 4. Prawo pracy
 5. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 6. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów
 7. Poradnictwo obywatelskie w zakresie świadczeń, zwolnień i uprawnień osób niepełnosprawnych. W tym zakresie publikujemy również aktualizowany informator na naszej stronie internetowej: www.spes.org.pl (serwis zewnętrzny)

Wyniki uzyskania pomocy

 1. Ustalenie terminu spotkania telefoniczne, korespondencyjnie (e-mail) lub osobiście
 2. Pomoc psychologiczna i w postaci poradnictwa socjalnego jest dostępna dla każdej zgłaszającej się osoby
 3. Pomoc prawna jest dostępna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, jak również dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu życiowego (m.in. przemoc w rodzinie).
 4. Uzyskanie dostępu do pomocy prawnej jest możliwe po wcześniejszym spotkaniu z pracownikiem SPES.

MALTAŃSKI PUNKT POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ul. Powstańców 21
telefon komórkowy 697-733-017

(porady udzielane są w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 19:00 tylko dla osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo karne
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo rodzinne
 4. Prawo ubezpieczeń
 5. Poradnictwo z zakresu prawa pracy
 6. Poradnictwo – wraz ze sporządzaniem pism, wniosków i skarg – w postępowaniu z zakresu egzekucji administracyjnej i sądowej
 7. Prawo lokalowe i ochrona praw lokatorów

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Poradnictwo jest zawieszane w okresie od 25 maja do 12 października ze względu na sesję egzaminacyjną i wakacje

ul. Bankowa 11b pokój 39
telefon 32 359-14-22

(codziennie osobiście)

Zakres udzielanych porad prawnych:

 1. Prawo cywilne np. w zakresie zawieranych umów, postępowań sądowych
 2. Prawo rodzinne np. w zakresie spraw rozwodowych i alimentacyjnych

Porady prawne w Punkcie Inicjatyw Obywatelskich w realizowanym w ramach Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu

dla dzielnicy Janów/Nikiszowiec:

Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu prowadzi spotkania edukacyjno - prawne dla mieszkańców dzielnicy Nikiszowiec, Janów, Kolonia Wysockiego -"Korea". Prawnik przyjmuje w budynku Domu Katechetycznego przy Pl. Wyzwolenia 21, w co drugi czwartek (począwszy od 12.09)  w godzinach od 16:00 do 18:00. Porady są bezpłatne.
Wszelkie informacje nt porad udzielane są pod numerem telefonu:
+48725150080
+48725150081

Porady prawne w realizowane w ramach Giszowieckiego Centrum Aktywności Lokalnej
dla dzielnicy Giszowiec:

 

Giszowieckie Centrum Aktywności Lokalnej prowadzi spotkania edukacyjno - prawne dla mieszkańców Giszowca. Prawnik przyjmuje w Miejskim Domu Kultury, Pl. Pod Lipami 1, w co drugi czwartek (począwszy od 5.09) w godzinach od 16:00 do 18:00. Porady są bezpłatne. Wszelkie informacje nt porad udzielane są pod numerem telefonu:  +48881082831

Punkt Konsultacyjny Diakonii Katowickiej

 • Katowice ul. Dudy Gracza 6 telefon 513-518-466
 • Porady prawne we wtorki od 16:00 do 18:00 i w środy od 17:00 do 18:00
 • Zapisy w dniu porad lub telefonicznie

Zakres poradnictwa

 1. prawo cywilne
 2. prawo rodzinne
 3. prawo pracy
 4. prawo gospodarcze
 5. prawo karne i wykroczeń
 6. prawo administracyjne
 7. postępowanie sądowe
 8. pomoc i ubezpieczenia społeczne

 

 

Informację wytworzył: 
Barbara Mizera
Data wytworzenia informacji: 
15.08.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Mariusz Nowak