Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca MOPS z NGO oraz innymi podmiotami

Współpraca z organizacjami pozarządowymi stanowi jeden z elementów Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i opiera się na „Programie współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi” przyjmowanym uchwałą Rady Miasta Katowice na dany rok.Katalog zadań przewidzianych do realizacji przy współpracy z organizacjami pozarządowymi znajduje się w „Programie współpracy Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi”.

MOPS zleca także realizację usług na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PDF, 585KB)

Więcej informacji na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi rozdział III sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z MOPS

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
7.08.2009
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak