I Zadania realizowane na rzecz dzieci młodzieży i ich rodzin

Stowarzyszenie „Po Moc” dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

 • Adres: Katowice ul. Krasińskiego 21
 • Telefon: 32 255 38 69
 • E-mail: biuro@po-moc.pl
 • Osoba: Prezes Siostra Anna Bałchan

Zadania:

Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet i kobiet z dziecmi, będących mieszkańcami Katowic.

Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym

 • Adres: Katowice ul. Bednorza 22
 • Telefon: 32 256 93 78
 • Osoba: Prezes Bożena Dorożyńska

Zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego wraz z poradnictwem z zakresu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców Katowic.

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka"

 • Adres: Katowice ul. M. Oblatów 24
 • Telefon: 32 203 78 32
 • E-mail: opoka6@poczta.fm
 • Osoba: Prezes Jerzy Sitko

Zadania:

przygotowywanie dożywiania dodatkowego dla dzieci w DDPS Nr 5 i 7

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi placówki wsparcia dziennego. Finansowanie realizowane jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Caritas Archidiecezji Katowickiej

 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Jacka
 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Agaty
 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Brata Alberta
 • Świetlica Opiekuńcza im. św. Wojciecha
 • Świetlica Specjalistyczna im. św. Barbary

Katolicka Fundacja Dzieciom

 • Świetlica Specjalistyczna
 • Młodzieżowy Klub Specjalistyczny

Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”

 • Świetlica  Specjalistyczna
 • Młodzieżowy Klub Wspierania Rozwoju Osobistego
 • Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę

Stowarzyszenie „Szansa dla każdego”

 • Świetlica Opiekuńcza zwana Klubem Dziecięco-Młodzieżowym „Szansa dla każdego”

Polskie Towarzystwo Kulturalne

 • Świetlica Opiekuńcza „NIKISZ”

Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika

 • Świetlica Opiekuńcza dla dzieci w wieku przedszkolnych

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”

 • Świetlica  Specjalistyczna
 • Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę

Parafia Ewangelicko-Augsburska

 • Koło zainteresowań pod nazwą „Klub profilaktyczny EKIPA”
 • Koło zainteresowań „W Słonecznej Krainie”
 • Praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę
Informację wytworzył: 
Jadwiga Wojnowska-Knieja
Data wytworzenia informacji: 
23.10.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Anna Michalska