Świadczenia rodzinne

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH INFORMUJE:

Bieżący okres zasiłkowy 2014/2015 trwa od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku.

Dokładnych informacji na temat przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Działu Poradnictwa i Informacji w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10 oraz na ul. Jagiellońskiej 17, dostępne są również na stronie internetowej www.mops.katowice.pl.

UWAGA!  W związku z art. 110 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przeprowadzona zostanie reorganizacja wypłat w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych

Z dniem 1 listopada 2014 nastąpią zmiany w realizacji wypłat z tytułu świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Pierwsza wypłata z nowowydanej decyzji nastąpi po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia. Terminy wypłat świadczeń w kolejnych miesiącach pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o szybki odbiór w/w decyzji administracyjnych.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
13.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Edyta Grzelak