Wnioski o świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego w związku wychowywaniem dzieci lub związanego z opieką i niepełnosprawnością możesz skorzystać ze świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego czy "becikowego" oraz świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych z tytułu niepełnosprawności. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków o świadczenia rodzinne i opiekuńcze w formie elektronicznej, w przypadku posiadania certyfikowanego podpisu elektronicznego lub bezpłatnego podpisu zaufanego za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia.

Dostępne wnioski:

SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-7 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.


 

Zanim złożysz wniosek elektroniczny zapoznaj się z przysługującymi prawami w zakresie ochrony danych osobowych RODO

 

Tu złożysz wniosek w formie elektronicznej

Tu złożysz wniosek za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia(serwis zewnętrzny)

Kto może podpisać dokument za pomocą podpisu zaufanego?

Każdy kto ma profil zaufany może podpisać wniosek podpisem zaufanym. Bezpłatny profil zaufany możesz założyć i potwierdzić w pełni online między innymi za pośrednictwem swojego konta bankowego całodobowo przez 7 dni w tygodniu, o ile zapewnia taką możliwość.

KROK 1: W systemie bankowości elektronicznej swojego banku, wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego
KROK 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.

Tu dowiesz się więcej w jaki sposób załatwiać sprawy urzędowe online za pośrednictwem podpisu zaufanego (serwis zewnętrzny)

 

Wnioski można składać również w sposób:

  • drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
  • osobiście w Punktach Obsługach Wniosków.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem 32 251 00 87 w. 100, 162 oraz w Punktach Obsługi Wniosków

Adresy Punktów Obsługi Wniosków znajdziesz na stronie Znajdź Swój Rejon

 

Informację wytworzył: 
Joanna Piotrowska
Data wytworzenia informacji: 
30.04.2018
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek