Świadczenia rodzinne

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH INFORMUJE:

 .

Bieżący okres zasiłkowy  2016/2017 trwa  od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017

Dokładnych informacji na temat przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Działu Poradnictwa i Informacji w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10 oraz na ul. Jagiellońskiej 17, dostępne są również na stronie internetowej www.mops.katowice.pl.

 

Pierwsza wypłata z nowowydanych decyzji następuje po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia. Terminy wypłat świadczeń w kolejnych miesiącach pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o szybki odbiór w/w decyzji administracyjnych.

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Sylwia Bochenek
Data wytworzenia informacji: 
13.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Edyta Grzelak