Świadczenia rodzinne

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH INFORMUJE:

Czas trwania okresu zasiłkowego 2017/2018 od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku

Dokładnych informacji na temat przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Działu Poradnictwa i Informacji w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10 oraz na ul. Jagiellońskiej 17, dostępne są również na stronie internetowej www.mops.katowice.pl.

 

Pierwsza wypłata z nowowydanych decyzji następuje po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia. Terminy wypłat świadczeń w kolejnych miesiącach pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o szybki odbiór w/w decyzji administracyjnych.

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Edyta Grzelak
Data wytworzenia informacji: 
27.07.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek