Świadczenia rodzinne

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku.

 W celu kontynuacji wypłaty świadczeń konieczne jest złożenie wniosku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, wnioski:

- złożone do  31 sierpnia, rozpatrywane do 30 listopada,

- złożone od 1 września do 31 października, rozpatrywane  do 31 grudnia,

- złożone od 1 listopada do 31 grudnia, rozpatrywane  do 28 lutego następnego roku.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH INFORMUJE:

Czas trwania okresu zasiłkowego 2017/2018 od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku

Dokładnych informacji na temat przepisów w zakresie świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Działu Poradnictwa i Informacji w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1-10 oraz na ul. Jagiellońskiej 17, dostępne są również na stronie internetowej www.mops.katowice.pl.

 

Pierwsza wypłata z nowowydanych decyzji następuje po otrzymaniu przez tutejszy Ośrodek zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji w sprawie przedmiotowego świadczenia. Terminy wypłat świadczeń w kolejnych miesiącach pozostają bez zmian.

W związku z powyższym prosimy o szybki odbiór w/w decyzji administracyjnych.

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Edyta Grzelak
Data wytworzenia informacji: 
27.07.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek