Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Zaktualizowano - DO.3701.1.10.2017 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 18.10.2017 - 14:56Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.15.2017 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach18.10.2017 - 14:10Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.16.2017 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach18.10.2017 - 13:38Marta Maliszewska
Opublikowano - Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze18.10.2017 - 12:05Sylwia Bochenek
Opublikowano - INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH18.10.2017 - 10:17Radosław Rorbach
Opublikowano - Wypłata gotówki oraz bonów towarowych18.10.2017 - 8:27Ewa Branicka
Usunięto - DS.14001.49201717.10.2017 - 15:44
Zaktualizowano - DS.14001.52.201717.10.2017 - 14:17Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.51.201717.10.2017 - 14:15Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.50.201717.10.2017 - 14:13Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.48.201717.10.2017 - 14:10Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.49201717.10.2017 - 14:10Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.47.201717.10.2017 - 14:05Dominika Banasz
Zaktualizowano - Ds.14001.46.201717.10.2017 - 14:04Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.44.201717.10.2017 - 13:59Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.43.201717.10.2017 - 13:58Dominika Banasz
Opublikowano - Pomoc dla dzieci, młodzieży i rodziny17.10.2017 - 9:19Karina Bogacka
Opublikowano - DO.3701.1.17.2017 Zakup urządzeń komputerowych oraz licencji na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach16.10.2017 - 14:45Marta Maliszewska
Opublikowano - Informacja o nagrodzie dla Senior Residence DPS Katowice13.10.2017 - 15:02Piotr Tomko
Opublikowano - Informacja o nagrodzie dla Senior Residence DPS Katowice13.10.2017 - 14:48Piotr Tomko
Usunięto - Komunikat13.10.2017 - 14:14Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Komunikat13.10.2017 - 14:14Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Komunikat13.10.2017 - 14:13Radosław Rorbach
Opublikowano - Komunikat13.10.2017 - 9:40Radosław Rorbach
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.6.4.2017 Zakup i dostawa mebli do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach13.10.2017 - 8:35Sebastian Holewik
Opublikowano - Punkty składania wniosków13.10.2017 - 8:07Joanna Piotrowska
Opublikowano - Nowy okres świadczeniowy 500 Plus13.10.2017 - 8:07Joanna Piotrowska
Opublikowano - Od czego zależy przyznanie dodatku?13.10.2017 - 8:06Konsuela Gałek
Opublikowano - Kontrole przeprowadzone w MOPS przez organy zewnętrzne13.10.2017 - 7:52Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14001.55.201712.10.2017 - 12:02Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.60.201712.10.2017 - 11:56Dominika Banasz
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.6.7.2017 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach11.10.2017 - 11:53Sebastian Holewik
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.6.6.2017 Zakup i dostawa mebli do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na potrzeby realizacji projektów unijnych11.10.2017 - 11:22Sebastian Holewik
Opublikowano - DS.14001.59.201710.10.2017 - 12:15Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.57.201710.10.2017 - 10:19Dominika Banasz
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.6.5.2017 Zakup artykułów biurowych, szkolnych oraz artykułów papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach9.10.2017 - 13:10Sebastian Holewik
Opublikowano - Wyniki zapytania ofertowego nr PI.60203.2.2017.PD dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn. „ABC właściwego odżywiania” dla min. 15 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz osób pełniących funkcję rodziny pomocowej.9.10.2017 - 11:01Krzysztof Kryś
Usunięto - DS.14000.16.20177.10.2017 - 3:34
Zaktualizowano - DO.3701.1.14.2017 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla klientów trzech Mieszkań Chronionych na terenie Miasta Katowice5.10.2017 - 13:13Marta Maliszewska
Opublikowano - Nowy okres świadczeniowy 500 Plus5.10.2017 - 10:48Joanna Piotrowska
Opublikowano - Program 500+5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz Druk wniosku 5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Punkty składania wniosków5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin realizacji świadczenia wychowawczego5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Program "Za życiem"5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Informacje ogólne5.10.2017 - 10:47Joanna Piotrowska
Opublikowano - Fundusz Alimentacyjny5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jak ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenia z funduszu alimentacyjnego5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wymagane dokumenty5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Druki wniosku do pobrania5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania5.10.2017 - 10:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Podstawa prawna5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenia rodzinne5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek rodzinny5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatki do zasiłku rodzinnego5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki)5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)5.10.2017 - 10:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego5.10.2017 - 10:42Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka5.10.2017 - 10:42Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu urodzenia dziecka5.10.2017 - 10:42Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej5.10.2017 - 10:41Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka5.10.2017 - 10:41Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie rodzicielskie5.10.2017 - 10:41Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek pielęgnacyjny5.10.2017 - 10:41Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie pielęgnacyjne5.10.2017 - 10:41Joanna Piotrowska
Opublikowano - Specjalny zasiłek opiekuńczy5.10.2017 - 10:40Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek dla opiekuna5.10.2017 - 10:39Joanna Piotrowska
Opublikowano - Druki wniosków do pobrania5.10.2017 - 10:39Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania5.10.2017 - 10:39Joanna Piotrowska
Opublikowano - Podstawa prawna5.10.2017 - 10:39Joanna Piotrowska
Zaktualizowano - APEL5.10.2017 - 10:37Piotr Brzęk
Opublikowano - APEL5.10.2017 - 10:34Piotr Brzęk
Opublikowano - DS.14001.58.20174.10.2017 - 15:05Piotr Tomko
Opublikowano - 20174.10.2017 - 7:54Dorota Cichy
Opublikowano - Nowy okres świadczeniowy 500 Plus4.10.2017 - 7:54Joanna Piotrowska
Opublikowano - Program 500+4.10.2017 - 7:50Joanna Piotrowska
Usunięto - DS.14001.33.20174.10.2017 - 3:30
Usunięto - DS.14001.34.20174.10.2017 - 3:30
Zaktualizowano - DS.14000.23.20173.10.2017 - 9:05Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14000.23.20173.10.2017 - 9:03Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14000.23.20173.10.2017 - 8:55Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14000.23.20173.10.2017 - 8:54Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14000.23.20173.10.2017 - 8:54Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14000.23.20173.10.2017 - 8:50Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.56.20172.10.2017 - 14:22Piotr Tomko
Opublikowano - DO.3701.1.11.2017 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach2.10.2017 - 13:06Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.10.2017 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 2.10.2017 - 12:27Marta Maliszewska
Usunięto - Informacja dotycząca szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych.2.10.2017 - 7:47