Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Usunięto - DS.14001.49.201914.06.2019 - 15:06
Usunięto - DS.14001.43.201914.06.2019 - 15:06
Zaktualizowano - DS.14000.50.201914.06.2019 - 13:34Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.43.201914.06.2019 - 13:32Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.49.201914.06.2019 - 13:31Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.57.201914.06.2019 - 13:31Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.56.201914.06.2019 - 13:27Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.56.201914.06.2019 - 13:25Dominika Banasz
Usunięto - DS.14001.42.201913.06.2019 - 15:06
Usunięto - DS.14001.44.201913.06.2019 - 15:06
Usunięto - DS.14001.45.201913.06.2019 - 15:06
Usunięto - DS.14001.47.201913.06.2019 - 15:06
Usunięto - DS.14001.48.201913.06.2019 - 15:06
Usunięto - DS.14001.51.201913.06.2019 - 15:06
Usunięto - DS.14001.52.201913.06.2019 - 15:06
Zaktualizowano - DS.14001.51.201913.06.2019 - 10:41Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.52.201913.06.2019 - 10:37Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.44.201913.06.2019 - 10:36Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.48.201913.06.2019 - 10:35Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.47.201913.06.2019 - 10:35Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.45.201913.06.2019 - 10:34Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.42.201913.06.2019 - 10:33Dominika Banasz
Opublikowano - Informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr PI.60202.14.19.B - Zakup, dostawa, wniesienie, ustawienie i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektów unijnych13.06.2019 - 8:21Patrycja Lukasek-Sompolska
Opublikowano - DO.3701.1.11.2019 Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach12.06.2019 - 13:44Marta Maliszewska
Opublikowano - Wniosek dotyczący realizacji praw osoby, której dane dotyczą11.06.2019 - 15:36Jarosław Żabówka
Opublikowano - Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych z zabezpieczeniem społecznym (RODO)11.06.2019 - 15:36Jarosław Żabówka
Opublikowano - Wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych w MOPS11.06.2019 - 15:33Jarosław Żabówka
Opublikowano - Informacja na temat stanu przygotowań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży11.06.2019 - 15:26Karina Bogacka
Opublikowano - Wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych w MOPS11.06.2019 - 15:25Jarosław Żabówka
Opublikowano - Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w sprawach związanych z zabezpieczeniem społecznym (RODO)11.06.2019 - 15:24Jarosław Żabówka
Opublikowano - Dane kontaktowe inspektora ochrony danych11.06.2019 - 15:23Jarosław Żabówka
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO7.06.2019 - 15:15Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO7.06.2019 - 15:14Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO7.06.2019 - 15:14Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO7.06.2019 - 15:14Joanna Piotrowska
Opublikowano - Ochrona danych osobowych RODO7.06.2019 - 15:14Joanna Piotrowska
Opublikowano - DS.14001.54.20197.06.2019 - 10:35Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.53.20197.06.2019 - 10:33Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14000.7.20197.06.2019 - 10:24Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14000.6.20197.06.2019 - 10:22Dominika Banasz
Opublikowano - Podstawa prawna 7.06.2019 - 9:31Joanna Piotrowska
Opublikowano - Możliwe formy wsparcia w ramach Ustawy „Za życiem” 7.06.2019 - 9:29Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dofinansowanie ze środków PFRON7.06.2019 - 9:29Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu7.06.2019 - 9:28Joanna Piotrowska
Opublikowano - Podstawa prawna7.06.2019 - 9:26Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych7.06.2019 - 9:22Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwienia sprawy7.06.2019 - 9:22Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz druk wniosku7.06.2019 - 9:21Joanna Piotrowska
Opublikowano - Wymagane dokumenty7.06.2019 - 9:21Joanna Piotrowska
Opublikowano - Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia7.06.2019 - 9:20Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zryczałtowany dodatek energetyczny5.06.2019 - 15:00Joanna Rosińska
Opublikowano - Inne sprawozdania MOPS5.06.2019 - 8:20Bożena Michałek
Opublikowano - Programy 20195.06.2019 - 8:19Bożena Michałek
Opublikowano - 20185.06.2019 - 8:19Bożena Michałek
Opublikowano - Wyniki zapytania ofertowego nr PI.60202.4.2019.KMO-OSL w sprawie: zorganizowania 6 – dn. wycieczki edukacyjno-integracyjnej dla uczestników projektu – osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w terminie pomiędzy 7-20 lipca 2019 r. w rejonie Gór Stołowych4.06.2019 - 14:27Monika Potykanowicz
Zaktualizowano - DO.3701.1.9.2019 Zorganizowanie turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych4.06.2019 - 13:31Marta Maliszewska
Opublikowano - Książka telefoniczna4.06.2019 - 7:41Piotr Tomko
Opublikowano - Szkolenie „Mechanizmy uzależnienia i dopalacze”4.06.2019 - 7:38Milena Jendroska
Opublikowano - DO.3701.1.10.2019 Wykonanie remontu obiektu przy ul. Czecha 2 w Katowicach obejmującego wykonanie izolacji ścian poniżej terenu i cokołu, drenażu opaskowego, opaski przy budynku3.06.2019 - 14:13Marta Maliszewska
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe - Ochrona danych osobowych- RODO 3.06.2019 - 7:44Joanna Rosińska
Opublikowano - Wymagane dokumenty3.06.2019 - 7:44Joanna Rosińska
Opublikowano - Zmiany w Programie Rodzina 500 plus 3.06.2019 - 7:44Joanna Piotrowska
Usunięto - INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH3.06.2019 - 2:52
Usunięto - Nabór, Zajęcia Klubowe1.06.2019 - 2:45
Usunięto - Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego1.06.2019 - 2:45