Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Opublikowano - Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania CIVID - 1919.01.2021 - 10:16Agnieszka Jagodzińska
Zaktualizowano - DO.3701.1.42.2020 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację usług aktywnej integracji na rzecz uczestników projektu „Centrum Społecznościowe w Śródmieściu – I etap”18.01.2021 - 15:53Marta Maliszewska
Usunięto - DS.14001.64.202015.01.2021 - 22:53
Usunięto - DS.14001.63.202015.01.2021 - 22:53
Usunięto - DS.14001.58.202015.01.2021 - 22:53
Zaktualizowano - DS.14000.18.202015.01.2021 - 15:27Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.2.202115.01.2021 - 15:21Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.1.202115.01.2021 - 15:15Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.65.202015.01.2021 - 15:11Dominika Banasz
Opublikowano - Kontrole przeprowadzone w MOPS przez organy zewnętrzne15.01.2021 - 15:06Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14001.58.202015.01.2021 - 15:04Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.58.202015.01.2021 - 14:59Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.64.202015.01.2021 - 14:56Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.63.202015.01.2021 - 14:55Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.64.202015.01.2021 - 14:26Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.64.202015.01.2021 - 14:26Dominika Banasz
Opublikowano - Świadczenie pielęgnacyjne13.01.2021 - 14:52Joanna Piotrowska
Usunięto - Krzyżówki dla Seniorów12.01.2021 - 22:52
Opublikowano - 202112.01.2021 - 14:55Dorota Cichy
Opublikowano - 202012.01.2021 - 14:55Dorota Cichy
Opublikowano - Krzyżówki dla Seniorów12.01.2021 - 14:34Joanna Piotrowska
Opublikowano - Sklep socjalny w Katowicach12.01.2021 - 14:34Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Sklep Socjalny12.01.2021 - 14:33Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Przyznanie dodatku mieszkaniowego w mocą wsteczną12.01.2021 - 14:33Agnieszka Jagodzińska
Zaktualizowano - DS.14001.61.202012.01.2021 - 9:01Dominika Banasz
Opublikowano - Sklep Socjalny8.01.2021 - 14:35Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacyjne oraz psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi8.01.2021 - 14:34Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze8.01.2021 - 14:34Katarzyna Czernecka
Usunięto - DS.14001.62.20207.01.2021 - 22:51
Usunięto - DS.14001.56.20207.01.2021 - 22:51
Usunięto - DS.14001.46.20207.01.2021 - 22:51
Usunięto - DS.14001.36.20207.01.2021 - 22:51
Usunięto - DS.14001.33.20207.01.2021 - 22:51
Zaktualizowano - DS.14001.64.20207.01.2021 - 14:32Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.63.20207.01.2021 - 14:30Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.62.20207.01.2021 - 14:29Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.56.20207.01.2021 - 14:28Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.46.20207.01.2021 - 14:27Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.48.20207.01.2021 - 14:26Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.36.20207.01.2021 - 14:26Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.33.20207.01.2021 - 14:24Dominika Banasz
Usunięto - DS.14000.11.20207.01.2021 - 10:51
Opublikowano - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn7.01.2021 - 8:24Katarzyna Czernecka
Opublikowano - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania prowadzenie Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz popołudniowych klubów społecznościowych dla osób w wieku senioralnym7.01.2021 - 8:24Katarzyna Czernecka