Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Opublikowano - Informacja dotycząca udziału przedstawicieli Zespołu ds. Asysty Rodzinnej w Konferencji szkoleniowej „Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin - Za życiem. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne”.28.03.2017 - 14:46Bożena Michałek
Opublikowano - Podstawa prawna28.03.2017 - 14:07Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania28.03.2017 - 14:07Joanna Piotrowska
Opublikowano - Druki wniosków do pobrania28.03.2017 - 14:07Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek dla opiekuna28.03.2017 - 14:06Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek pielęgnacyjny28.03.2017 - 14:06Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie rodzicielskie28.03.2017 - 14:03Joanna Piotrowska
Opublikowano - DO.3701.1.5.2017 Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 28.03.2017 - 12:56Marta Maliszewska
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.5.1.2017 Adaptacja dodatkowego pomieszczenia na pomieszczenie biurowe Działu ds. Bezdomnych w budynku MOPS przy ul. Morcinka 19a w Katowicach28.03.2017 - 12:20Sebastian Holewik
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.5.13.2016 Wykonanie odwodnienia liniowego pochylni dla osób niepełnosprawnych i odprowadzenia wód deszczowych do najbliższej studni kanalizacji deszczowej przy budynku MOPS przy ul. Krakowskiej 138 w Katowicach28.03.2017 - 12:19Sebastian Holewik
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.5.1.2017 Adaptacja dodatkowego pomieszczenia na pomieszczenie biurowe Działu ds. Bezdomnych w budynku MOPS przy ul. Morcinka 19a w Katowicach28.03.2017 - 12:18Sebastian Holewik
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.5.3.2017 Pielęgnacja terenów zielonych oraz tarasu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Oblatów 24, ul. Morcinka 19a, ul. Świdnickiej 35a, ul. Łętowskiego 6a, ul. Gliwickiej 74a28.03.2017 - 12:15Sebastian Holewik
Opublikowano - System pomocy dziecku i rodzinie27.03.2017 - 15:01Karina Bogacka
Opublikowano - Dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach27.03.2017 - 15:01Maja Zając
Opublikowano - Media o Projekcie "Włącz się!..."27.03.2017 - 12:38Barbara Mizera
Opublikowano - Rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe27.03.2017 - 12:33Karina Bogacka
Opublikowano - Poradnictwo specjalistyczne27.03.2017 - 10:37Mariola Konarska-Meier
Zaktualizowano - Poradnictwo specjalistyczne27.03.2017 - 10:34Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Asystent rodziny24.03.2017 - 13:54Bożena Michałek
Opublikowano - Ogłoszenie o pracę w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” - ul. Ks. Bpa Adamskiego 22; 40-069 Katowice.24.03.2017 - 13:53Piotr Tomko
Zaktualizowano - DO.3701.1.4.2017 Wykonanie remontu łazienek, remontu wymiennikowni, remontu elewacji zewnętrznej oraz remontu korytarza na I piętrze w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach24.03.2017 - 13:01Marta Maliszewska
Zaktualizowano - Asystent rodziny24.03.2017 - 11:59Administrator
Opublikowano - Programy i projekty skierowane do osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy realizowane w MOPS24.03.2017 - 11:51Bożena Michałek
Opublikowano - Bezpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne w formie spotkań indywidualnych lub grupowych dla mieszkańców Katowic24.03.2017 - 10:48Bożena Michałek
Opublikowano - Programy 201624.03.2017 - 10:47Bożena Michałek
Opublikowano - Programy 201724.03.2017 - 10:46Bożena Michałek
Opublikowano - DS.14001.15.201724.03.2017 - 10:19Dominika Banasz
Usunięto - Wsparcie realizowane w ramach projektu systemowego "Damy radę-program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"23.03.2017 - 14:51Radosław Rorbach
Usunięto - Poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie wzrostu kompetencji w dążeniu do aktywizacji zawodowej23.03.2017 - 14:50Radosław Rorbach
Usunięto - Trener Pracy23.03.2017 - 14:50Radosław Rorbach
Opublikowano - Poradnictwo zawodowe dla mieszkańców Katowic znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy23.03.2017 - 14:45Bożena Michałek
Opublikowano - Pomoc dla osób z problemem bezrobocia23.03.2017 - 14:42Bożena Michałek
Opublikowano - Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonych naborów na partnerów, które odbędzie się w dniu 27.03.2017r. o godzinie 12.00 przy ul. Francuskiej 70, w sali szkoleń na I piętrze.23.03.2017 - 14:41Kinga Grzybek
Opublikowano - Przeciwdziałanie alienacji rodzicielskiej czyli ograniczeniu czy pozbawieniu dziecka kontaktów i rozwoju więzi z jednym z rodziców. 23.03.2017 - 14:40Karina Bogacka
Zaktualizowano - DO.3701.1.3.2017 Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości górskiej na terenie RP, dla 330 dzieci z rodzin korzystających z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Katowicach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, uczniów szkół podst.23.03.2017 - 14:04Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DS.14001.16.201722.03.2017 - 12:27Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.11.201722.03.2017 - 12:10Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.16.201722.03.2017 - 12:04Dominika Banasz
Opublikowano - Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach21.03.2017 - 14:34Piotr Tomko
Opublikowano - Ośrodki interwencji kryzysowej21.03.2017 - 14:33Justyna Pająk
Zaktualizowano - DO.3701.1.4.2017 Wykonanie remontu łazienek, remontu wymiennikowni, remontu elewacji zewnętrznej oraz remontu korytarza na I piętrze w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach21.03.2017 - 13:48Marta Maliszewska
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe nr PI.60203.7.17.WS w sprawie zatrudnienia opiekuna nocnego w ramach realizacji projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 21.03.2017 - 12:47Izabela Rzychoń
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe nr PI.60203.8.2017.WS w sprawie zatrudnienia dwóch trenerów usamodzielnienia w ramach realizacji projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 21.03.2017 - 12:46Izabela Rzychoń
Opublikowano - DS.14001.14.201721.03.2017 - 8:02Dominika Banasz
Opublikowano - Zapytanie ofertowe nr PI.60203.8.2017.WS w sprawie zatrudnienia dwóch trenerów usamodzielnienia w ramach realizacji projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 20.03.2017 - 15:30Izabela Rzychoń
Opublikowano - Zapytanie ofertowe nr PI.60203.7.17.WS w sprawie zatrudnienia opiekuna nocnego w ramach realizacji projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 20.03.2017 - 15:17Izabela Rzychoń
Zaktualizowano - DO.3701.1.3.2017 Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości górskiej na terenie RP, dla 330 dzieci z rodzin korzystających z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Katowicach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, uczniów szkół podst.20.03.2017 - 14:18Marta Maliszewska
Opublikowano - Pomoc dla osób bezdomnych20.03.2017 - 14:15Piotr Brzęk
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe20.03.2017 - 14:13Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - Program "Słonecznik - Wolontariat na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych"20.03.2017 - 14:10Katarzyna Czernecka
Opublikowano - II Zadania realizowane na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych20.03.2017 - 14:06Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Grupa wsparcia- „Radość życia- Wszystko mogę”20.03.2017 - 14:05Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Kawa dla seniora20.03.2017 - 14:04Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Mieszkania chronione20.03.2017 - 14:01Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Domy pomocy społecznej20.03.2017 - 14:00Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Dzienne Domy Pomocy Społecznej20.03.2017 - 13:59Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Rodzinny dom pomocy20.03.2017 - 13:59Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze20.03.2017 - 13:58Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych20.03.2017 - 13:57Katarzyna Czernecka
Opublikowano - OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.9.7.201720.03.2017 - 13:56Kinga Grzybek
Usunięto - Odzież używana - wykaz punktów20.03.2017 - 8:23Radosław Rorbach
Usunięto - Zabezpieczenie szczególnych potrzeb mieszkaniowych osób po siedemdziesiątym roku życia20.03.2017 - 8:23Radosław Rorbach
Usunięto - System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi20.03.2017 - 8:23Radosław Rorbach
Usunięto - „Bezpieczn@ Przystań” 2015-2016 program profilaktyczno – edukacyjny20.03.2017 - 8:22Radosław Rorbach
Opublikowano - Ośrodki rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży20.03.2017 - 7:18Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychologiczne)20.03.2017 - 7:18Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjne)20.03.2017 - 7:18Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Zasiłek stały20.03.2017 - 7:17Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Prawo do świadczeń pieniężnych z Pomocy Społecznej20.03.2017 - 7:17Katarzyna Czernecka
Opublikowano - OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.9.7.201717.03.2017 - 15:43Kinga Grzybek
Zaktualizowano - DO.3701.1.2017 Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej17.03.2017 - 15:29Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.4.2017 Wykonanie remontu łazienek, remontu wymiennikowni, remontu elewacji zewnętrznej oraz remontu korytarza na I piętrze w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach17.03.2017 - 15:25Marta Maliszewska
Opublikowano - Ośrodki interwencji kryzysowej17.03.2017 - 14:34Justyna Pająk
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe17.03.2017 - 14:33Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - Kto może otrzymać dodatek energetyczny?17.03.2017 - 14:32Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - Zryczałtowany dodatek energetyczny17.03.2017 - 14:32Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - Od czego zależy przyznanie dodatku?17.03.2017 - 14:32Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - DO.3701.1.5.2017 Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej17.03.2017 - 13:00Marta Maliszewska
Opublikowano - Informacja w sprawie zapytania ofertowego nr PI.60203.6.17.WS16.03.2017 - 13:38Izabela Rzychoń
Opublikowano - I Zadania realizowane na rzecz dzieci młodzieży i ich rodzin16.03.2017 - 13:11Karina Bogacka
Opublikowano - DO.3701.1.2.2017 Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 16.03.2017 - 8:27Marta Maliszewska
Opublikowano - PFRON - sprawy osób niepełnosprawnych15.03.2017 - 15:35Sylwia Bochenek
Opublikowano - DS.14000.11201715.03.2017 - 15:25Dominika Banasz
Opublikowano - Programy 201714.03.2017 - 13:08Bożena Michałek
Opublikowano - Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym ogłoszonych naborów na partnerów, które odbędzie się w dniu 15.03.2017r. o godzinie 16.00 przy ul. Francuskiej 70, w sali szkoleń na I piętrze.13.03.2017 - 15:13Kinga Grzybek
Opublikowano - Pomoc materialna10.03.2017 - 15:18Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.5.3.2017 Pielęgnacja terenów zielonych oraz tarasu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Oblatów 24, ul. Morcinka 19a, ul. Świdnickiej 35a, ul. Łętowskiego 6a, ul. Gliwickiej 74a10.03.2017 - 14:44Sebastian Holewik
Opublikowano - OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW nr PI.0402.9.1.201710.03.2017 - 14:10Kinga Grzybek
Zaktualizowano - DS.14000.6.201710.03.2017 - 11:00Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14000.10.201710.03.2017 - 10:41Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.13.201710.03.2017 - 10:08Dominika Banasz
Opublikowano - DO.3701.1.4.2017 Wykonanie remontu łazienek, remontu wymiennikowni, remontu elewacji zewnętrznej oraz remontu korytarza na I piętrze w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach9.03.2017 - 15:13Marta Maliszewska
Opublikowano - Sprawozdania z zakresu gospodarowania składnikami majątku ruchomego MOPS9.03.2017 - 14:56Marzena Gaweł
Opublikowano - Książka telefoniczna9.03.2017 - 10:06Piotr Tomko
Opublikowano - DO.3701.1.3.2017 Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości górskiej na terenie RP, dla 330 dzieci z rodzin korzystających z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Katowicach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, uczniów szkół podst.8.03.2017 - 15:00Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.2.2017 Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej8.03.2017 - 13:10Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DS.14000.7.20178.03.2017 - 9:03Dominika Banasz
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe nr PI.60203.6.17.WS w sprawie zatrudnienia trenera usamodzielnienia w ramach realizacji projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 7.03.2017 - 15:42Izabela Rzychoń
Opublikowano - Zapytanie ofertowe nr PI.60203.6.17.WS w sprawie zatrudnienia trenera usamodzielnienia w ramach realizacji projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. 7.03.2017 - 15:37Izabela Rzychoń
Opublikowano - AKTYWNY SAMRZĄD - MODUŁ II7.03.2017 - 15:18Emilia Nowak
Opublikowano - Druki wniosków na udzielenie dofinansowania w roku 2017 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"7.03.2017 - 15:17Emilia Nowak
Opublikowano - Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2017 rok7.03.2017 - 15:16Emilia Nowak
Zaktualizowano - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego (...)" 7.03.2017 - 13:39Radosław Rorbach
Opublikowano - Świadczenie pielęgnacyjne7.03.2017 - 13:01Joanna Piotrowska
Opublikowano - Specjalny zasiłek opiekuńczy7.03.2017 - 13:01Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek dla opiekuna7.03.2017 - 13:00Joanna Piotrowska
Opublikowano - Termin i sposób załatwiania7.03.2017 - 13:00Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zabawa Karnawałowa dla dzieci – 24.02.2017 r.7.03.2017 - 12:58Karolina Szczepańska
Opublikowano - Program Aktywności Lokalnej w Wełnowcu7.03.2017 - 12:58Agnieszka Krawczyk
Opublikowano - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz miejskiego telefonu zaufania i punktu informacyjno-konsultacyjnego (...)" 7.03.2017 - 12:43Karina Bogacka
Opublikowano - DO.3701.1.2017 Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej7.03.2017 - 12:35Marta Maliszewska
Opublikowano - Wyniki zapytania ofertowego nr SRPW.60203.13.16 dotyczącego zaangażowania osoby fizycznej na stanowisku Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 6.03.2017 - 13:19Izabela Rzychoń
Opublikowano - Informacja nt. wyników zapytania ofertowego nr PI.60202.2.2016.PD w sprawie organizacji i przeprowadzenia spotkania kolędowo – jasełkowego dla min. 60 osób6.03.2017 - 11:52Beata Flak
Zaktualizowano - DO.3701.1.2017 Przygotowanie i wydawanie dożywiania dodatkowego dla dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej3.03.2017 - 15:07Marta Maliszewska
Opublikowano - Świadczenie rodzicielskie3.03.2017 - 14:55Radosław Rorbach
Opublikowano - DS.14000.9.20173.03.2017 - 14:49Dominika Banasz
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.5.15.2016 Zakup i dostawa, wniesienie, ustawienie oraz zamontowanie mebli do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Katowic3.03.2017 - 12:09Sebastian Holewik
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.5.15.2016 Zakup i dostawa, wniesienie, ustawienie oraz zamontowanie mebli do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Katowic3.03.2017 - 12:06Sebastian Holewik
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.5.14.2016 Zakup i dostawa urządzeń technicznych (niszczarki, chłodziarko-zamrażarki) na potrzeby komórek organizacyjnych MOPS Katowice3.03.2017 - 12:04Sebastian Holewik
Zaktualizowano - DO.3701.6.10.2016 Zapytanie ofertowe Zakup przełączników sieciowych, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach3.03.2017 - 11:58Marta Maliszewska
Zaktualizowano - Sprawa nr DO.3701.6.9.2016 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach3.03.2017 - 11:54Marta Maliszewska
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.5.2.2017 Zakup i dostawa, wniesienie, ustawienie oraz zamontowanie mebli do jednostek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Katowic3.03.2017 - 11:46Sebastian Holewik
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji opiekuna nocnego podczas treningu umiejętności społecznych - treningu mieszkaniowego, w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ,,Teraz My!" 3.03.2017 - 11:37Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji "Indywidualnej terapii psychologicznej" w latach 2014 - 2015 dla uczestników projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach"3.03.2017 - 11:34Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia indywidualnych spotkań i integracyjno-edukacyjnych spotkań grupowych z pedagogiem dla uczestników oferty wsparcia "Rodzicielstwo - mój czas" realizowanej w ramach Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży 3.03.2017 - 11:33Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia spotkań edukacyjnych z dietetykiem dla uczestników oferty wsparcia "Rodzicielstwo - mój czas" realizowanej w ramach Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży "Postaw na siebie!"3.03.2017 - 11:32Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia spotkań edukacyjnych z psychologiem dla uczestników oferty wsparcia "Rodzicielstwo - mój czas" realizowanej w ramach Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży "Postaw na siebie!"3.03.2017 - 11:31Radosław Rorbach
Opublikowano - Wyniki zapytania ofertowego nr PI.60202.4.17.WS w sprawie przygotowania i dostarczenia bułek stanowiących poczęstunek dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja.3.03.2017 - 10:59Izabela Rzychoń
Usunięto - DS.14000.28.20162.03.2017 - 9:36
Opublikowano - DS.14001.10.20171.03.2017 - 15:21Dominika Banasz
Opublikowano - Wyniki zapytania ofertowego nr PI.60203.2.17.WS w sprawie zaangażowania 3 osób do zespołu ds. asysty osób niepełnosprawnych na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej1.03.2017 - 15:09Izabela Rzychoń
Opublikowano - DS.14000.7.20171.03.2017 - 15:09Dominika Banasz
Opublikowano - Od czego zależy przyznanie dodatku?1.03.2017 - 14:56Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?1.03.2017 - 14:51Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - Od czego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego?1.03.2017 - 14:50Agnieszka Kaźmierczak
Opublikowano - PFRON - sprawy osób niepełnosprawnych1.03.2017 - 14:46Emilia Nowak