Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Zaktualizowano - DO.3701.1.17.2018 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowych dzielnic miasta Katowice19.04.2018 - 14:37Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.18.2018 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie północnych dzielnic miasta Katowice 19.04.2018 - 14:37Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.9.2018 Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenie poradnictwa psychologicznego i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci młodzieży , zamieszkałych na terenie północno - zachodnich dzielnicach Miasta Katowice19.04.2018 - 14:35Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.12.2018 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie północno-zachodnich dzielnic miasta Katowice 19.04.2018 - 14:32Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.17.2018 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowych dzielnic miasta Katowice19.04.2018 - 14:30Marta Maliszewska
Opublikowano - DS.14001.41.201819.04.2018 - 13:45Dominika Banasz
Zaktualizowano - DO.3701.5.6.2018 Wykonanie instalacji elektrycznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obrębie korytarzy ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym w budynku MOPS przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach19.04.2018 - 13:45Sebastian Holewik
Zaktualizowano - DO.3701.1.19.2018 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby MOPS Katowice19.04.2018 - 11:37Marta Maliszewska
Usunięto - Fundusz Alimentacyjny19.04.2018 - 10:08Radosław Rorbach
Opublikowano - Fundusz alimentacyjny19.04.2018 - 10:06Sylwia Bochenek
Usunięto - DS.14000.30.201719.04.2018 - 9:10
Usunięto - DS.14000.31.201719.04.2018 - 9:10
Opublikowano - Rekrutacji uczestników do projektu Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niskofunkcjonujących i Krótkookresowego pobytu dziennego dla osób z autyzmem19.04.2018 - 8:05Kinga Grzybek
Zaktualizowano - DO.3701.1.19.2018 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby MOPS Katowice19.04.2018 - 7:53Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.19.2018 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby MOPS Katowice18.04.2018 - 16:21Sebastian Holewik
Zaktualizowano - DO.3701.1.16.2018 Świadczenie usług w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu master – w formie indywidualnej, hipoterapii - w formie indywidualnej, logorytmiki – w formie indywidualnej i/lub grupowej na rzecz dzieci i młodzieży18.04.2018 - 15:05Sebastian Holewik
Opublikowano - DO.3701.5.6.2018 Wykonanie instalacji elektrycznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obrębie korytarzy ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym w budynku MOPS przy ul. Gliwickiej 74a w Katowicach18.04.2018 - 14:50Sebastian Holewik
Opublikowano - DS.14001.40.201818.04.2018 - 14:05Dominika Banasz
Zaktualizowano - DO.3701.1.16.2018 Świadczenie usług w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu master – w formie indywidualnej, hipoterapii - w formie indywidualnej, logorytmiki – w formie indywidualnej i/lub grupowej na rzecz dzieci i młodzieży18.04.2018 - 13:46Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.17.2018 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowych dzielnic miasta Katowice18.04.2018 - 13:45Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.13.2018 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnic miasta Katowice18.04.2018 - 13:42Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.13.2018 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnic miasta Katowice18.04.2018 - 13:34Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.10.2018 Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenie poradnictwa psychologicznego i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci młodzieży , zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnicach Miasta Katowice18.04.2018 - 13:30Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.11.2018 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowo-zachodnich dzielnic miasta Katowice18.04.2018 - 13:29Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.8.2018 Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenie poradnictwa psychologicznego i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci młodzieży , zamieszkałych na terenie południowo- zachodnich dzielnicach Miasta Katowice18.04.2018 - 13:14Marta Maliszewska
Opublikowano - DS.14000.12.201818.04.2018 - 13:09Dominika Banasz
Opublikowano - Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. „Sposoby wzmacniania idei aktywnego starzenia się poprzez wolontariat".18.04.2018 - 12:40Bożena Michałek
Opublikowano - Pomoc materialna17.04.2018 - 15:33Katarzyna Czernecka
Opublikowano - DO.3701.1.16.2018 Świadczenie usług w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu master – w formie indywidualnej, hipoterapii - w formie indywidualnej, logorytmiki – w formie indywidualnej i/lub grupowej na rzecz dzieci i młodzieży17.04.2018 - 15:20Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.17.2018 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowych dzielnic miasta Katowice17.04.2018 - 15:02Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.13.2018 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnic miasta Katowice17.04.2018 - 14:58Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.11.2018 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowo-zachodnich dzielnic miasta Katowice17.04.2018 - 14:44Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.10.2018 Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenie poradnictwa psychologicznego i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci młodzieży , zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnicach Miasta Katowice17.04.2018 - 14:39Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.8.2018 Opracowywanie i realizacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenie poradnictwa psychologicznego i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci młodzieży , zamieszkałych na terenie południowo- zachodnich dzielnicach Miasta Katowice17.04.2018 - 14:26Marta Maliszewska
Opublikowano - Pomoc dla osób z problemem bezrobocia16.04.2018 - 15:23Bożena Michałek
Zaktualizowano - DS.14000.9.201816.04.2018 - 11:14Dominika Banasz
Usunięto - DS.14001.3.201814.04.2018 - 9:06
Usunięto - DS.14001.2.201814.04.2018 - 9:06
Usunięto - DS.14001.1.201814.04.2018 - 9:06
Opublikowano - DS.14001.39.201813.04.2018 - 13:41Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.37201813.04.2018 - 13:38Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.36.201813.04.2018 - 13:34Dominika Banasz
Zaktualizowano - DO.3701.1.19.2018 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby MOPS Katowice12.04.2018 - 13:23Sebastian Holewik
Zaktualizowano - DS.14000.8.201812.04.2018 - 13:11Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.38.201811.04.2018 - 15:21Dominika Banasz
Opublikowano - Sprawa DO.3701.5.5.2018 Zakup i dostawa wody mineralnej dla MOPS oraz jednostek MOPS Katowice11.04.2018 - 13:56Sebastian Holewik
Zaktualizowano - DO.3701.1.19.2018 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby MOPS Katowice11.04.2018 - 13:51Sebastian Holewik
Opublikowano - Warsztaty artystyczne dla wychowanków rodzin zastępczych10.04.2018 - 15:27Renata Rak
Opublikowano - Warsztaty Terapii Zajęciowej10.04.2018 - 15:24Emilia Nowak
Opublikowano - 201810.04.2018 - 15:24Dorota Cichy
Opublikowano - Sprawa DO.3701.5.4.2018 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu stanowiącego wyposażenie ogródków przy Dziennych Domach Pomocy Społecznej w Katowicach10.04.2018 - 15:01Sebastian Holewik
Opublikowano - DO.3701.1.20.2018 Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości górskiej na terenie RP, dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Katowicach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, uczniów szkół podstawowych10.04.2018 - 14:13Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.19.2018 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby MOPS Katowice10.04.2018 - 12:07Sebastian Holewik
Usunięto - DS.14001.67.201710.04.2018 - 9:04
Opublikowano - 20179.04.2018 - 12:35Bożena Michałek
Opublikowano - Kontrole przeprowadzone w MOPS przez organy zewnętrzne6.04.2018 - 15:26Piotr Tomko
Opublikowano - Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr PI.60203.1.2018.PD6.04.2018 - 14:28Beata Flak
Zaktualizowano - DS.14000.11.20186.04.2018 - 12:28Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.35.20185.04.2018 - 15:20Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.34.20185.04.2018 - 14:54Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.33.20185.04.2018 - 14:50Dominika Banasz
Zaktualizowano - DO.3701.1.18.2018 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie północnych dzielnic miasta Katowice 5.04.2018 - 12:35Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.17.2018 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowych dzielnic miasta Katowice 5.04.2018 - 12:34Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.16.2018 Świadczenie usług w postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu master – w formie indywidualnej, hipoterapii - w formie indywidualnej, logorytmiki – w formie indywidualnej i/lub grupowej na rzecz dzieci i młodzieży5.04.2018 - 12:33Marta Maliszewska
Opublikowano - Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na terenie Unii Europejskiej 4.04.2018 - 15:17Joanna Piotrowska
Opublikowano - DO.3701.1.19.2018 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby MOPS Katowice4.04.2018 - 14:44Sebastian Holewik
Opublikowano - Sprawa DO.2201.1.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu MOPS w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 174.04.2018 - 13:58Sebastian Holewik
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.1.15.2018 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu: Katowice, Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – I etap3.04.2018 - 13:53Sebastian Holewik
Opublikowano - PI.60202.6.2018.DZI: Zakup, dostawa urządzeń RTV/AGD na potrzeby projektu „Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43”3.04.2018 - 11:52Sebastian Holewik
Opublikowano - DS.14001.31.20183.04.2018 - 11:37Dominika Banasz
Zaktualizowano - Sprawa DO.3701.5.5.2018 Zakup i dostawa wody mineralnej dla MOPS oraz jednostek MOPS Katowice3.04.2018 - 9:13Sebastian Holewik
Opublikowano - Sprawa DO.3701.5.5.2018 Zakup i dostawa wody mineralnej dla MOPS oraz jednostek MOPS Katowice3.04.2018 - 9:10Sebastian Holewik
Opublikowano - Informacje ogólne3.04.2018 - 8:11Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenia rodzinne3.04.2018 - 8:11Joanna Piotrowska