Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Opublikowano - DS.14000.5.201822.02.2018 - 13:40Piotr Tomko
Opublikowano - Informacja dotycząca szkoleń dla nowo ustanawianych rodzin zastępczych spokrewnionych21.02.2018 - 15:31Renata Rak
Opublikowano - Druki wniosków na udzielenie dofinansowania w roku 2018 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"21.02.2018 - 15:31Emilia Nowak
Opublikowano - DO.3701.1.6.2018 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu „Katowice, Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – I etap”20.02.2018 - 12:55Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.7.2018 Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości górskiej na terenie RP, dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Katowicach oraz przebywających w rodzinach zastępczych, uczniów szkół podstawowych20.02.2018 - 12:51Marta Maliszewska
Opublikowano - Sprawa DO.3701.1.5.2018 Świadczenie usług opiekuńczych w ramach Krótkookresowego pobytu dziennego dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnościami od 16 roku życia, w ramach projektu „Katowice, Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - I etap"19.02.2018 - 13:42Sebastian Holewik
Opublikowano - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w formie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem dla kobiet (...)"16.02.2018 - 13:54Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - I Zadania realizowane na rzecz dzieci młodzieży i ich rodzin16.02.2018 - 13:14Jadwiga Wojnowska-Knieja
Opublikowano - Programy 201816.02.2018 - 13:13Bożena Michałek
Opublikowano - Sprawa nr DO.3701.5.1.2018 Wykonanie projektu technicznego remontu obiektu MOPS w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 oraz pełnienie nadzoru autorskiego 16.02.2018 - 10:30Sebastian Holewik
Zaktualizowano - DS.14000.2.201816.02.2018 - 9:15Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14000.4.201815.02.2018 - 13:22Dominika Banasz
Usunięto - DS.14001.53.201714.02.2018 - 19:40
Usunięto - DS.14001.57.201714.02.2018 - 19:40
Usunięto - DS.14001.73.201714.02.2018 - 19:40
Zaktualizowano - DO.3701.1.4.2018 Zakup, dostawa, montaż mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego do Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach14.02.2018 - 15:07Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DS.14001.3.201814.02.2018 - 9:54Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.2.201814.02.2018 - 9:49Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.1.201814.02.2018 - 9:35Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.73.201714.02.2018 - 9:22Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.72.201714.02.2018 - 9:21Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.71.201714.02.2018 - 9:19Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.68.201714.02.2018 - 9:17Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.65.201714.02.2018 - 9:16Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.67.201714.02.2018 - 9:15Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.64.201714.02.2018 - 9:10Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.57.201714.02.2018 - 9:09Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.63.201714.02.2018 - 9:08Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.60.201714.02.2018 - 8:34Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.53.201714.02.2018 - 8:09Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.12.201814.02.2018 - 7:59Dominika Banasz
Usunięto - DS.14001.61.201714.02.2018 - 7:39
Usunięto - DS.14000.22.201713.02.2018 - 7:38
Opublikowano - DO.3701.1.6.2018 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu „Katowice, Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – I etap” 9.02.2018 - 14:43Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.4.2018 Zakup, dostawa, montaż mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego do Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach9.02.2018 - 9:11Marta Maliszewska
Opublikowano - DS.14000.3.20189.02.2018 - 9:06Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.1.11.20189.02.2018 - 9:02Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14001.1.10.20189.02.2018 - 9:00Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14000.1.20189.02.2018 - 8:56Dominika Banasz
Opublikowano - Sprawa DO.3701.1.5.2018 Świadczenie usług opiekuńczych w ramach Krótkookresowego pobytu dziennego dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnościami od 16 roku życia, w ramach projektu „Katowice, Miasto Otwarte - Rozwój Usług Społecznych - I etap"8.02.2018 - 12:35Sebastian Holewik
Opublikowano - DO.3701.1.3.2018 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu „Katowice, Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – I etap” 8.02.2018 - 12:03Marta Maliszewska
Usunięto - DS.14001.56.20178.02.2018 - 7:36
Usunięto - DS.14001.58.20178.02.2018 - 7:36
Usunięto - DS.14001.59.20178.02.2018 - 7:36
Usunięto - DO.3701.1.3.2018 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu „Katowice, Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – I etap”7.02.2018 - 15:18Grzegorz Adamczyk
Opublikowano - DO.3701.1.3.2018 Przygotowanie i dowóz gorących posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu „Katowice, Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – I etap”7.02.2018 - 14:14Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DS.14001.6.20187.02.2018 - 10:45Radosław Rorbach
Opublikowano - DS.14001.6.20187.02.2018 - 10:44
Usunięto - DS.14001.6.20187.02.2018 - 7:36
Zaktualizowano - DO.3701.1.4.2018 Zakup, dostawa, montaż mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego do Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach6.02.2018 - 14:28Marta Maliszewska
Opublikowano - Koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na terenie Unii Europejskiej 6.02.2018 - 13:21Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pomoc materialna6.02.2018 - 7:43Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2018 rok5.02.2018 - 14:11Emilia Nowak
Opublikowano - Pilotażowy program "Aktywny samorząd" na 2018 rok5.02.2018 - 14:11Emilia Nowak
Opublikowano - PFRON - sprawy osób niepełnosprawnych5.02.2018 - 10:29Emilia Nowak
Zaktualizowano - DO.3701.1.2.2018 Dostawa sprzętu komputerowego, licencji w ramach projektu Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 432.02.2018 - 14:53Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DS.14000.34.20171.02.2018 - 9:45Dominika Banasz