Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Opublikowano - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu23.01.2020 - 14:50Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka23.01.2020 - 14:49Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu urodzenia dziecka23.01.2020 - 14:49Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie pielęgnacyjne23.01.2020 - 14:49Joanna Piotrowska
Usunięto - Świadczenie 500 plus od 1 lipca 201923.01.2020 - 14:47Radosław Rorbach
Opublikowano - Zamówienia publiczne22.01.2020 - 13:24Marta Maliszewska
Opublikowano - Zamówienia publiczne22.01.2020 - 12:48Marta Maliszewska
Opublikowano - DS.14001.7.202022.01.2020 - 12:16Dominika Banasz
Zaktualizowano - DO.3701.1.1.2020 Opracowywanie i real. ind. programów rehab. dla dzieci i młodz. niepełn, świadczenie porad. psychol. dla dzieci i młodz.korzystających z usł.oraz ich rodzin i prow. gr.wsparcia dla rodzin dzieci i młodz. zam. na terenie pn-zach dzielnic21.01.2020 - 16:00Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.3.2020 Opracowywanie i real. ind. programów rehab. dla dzieci i młodz. niepełn, świadczenie porad. psychol. dla dzieci i młodz.korzystających z usł.oraz ich rodzin i prow. gr.wsparcia dla rodzin dzieci i młodz. zam. na terenie wschodnic dzielnic21.01.2020 - 16:00Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.2.2020 Opracowywanie i real. ind. programów rehab. dla dzieci i młodz. niepełn, świadczenie porad. psychol. dla dzieci i młodz.korzystających z usł.oraz ich rodzin i prow. gr.wsparcia dla rodzin dzieci i młodz. zam. na terenie pd-zach dzielnic21.01.2020 - 15:54Marta Maliszewska
Opublikowano - DO.3701.1.1.2020 Opracowywanie i real. ind. programów rehab. dla dzieci i młodz. niepełn, świadczenie porad. psychol. dla dzieci i młodz.korzystających z usł.oraz ich rodzin i prow. gr.wsparcia dla rodzin dzieci i młodz. zam. na terenie pn-zach dzielnic21.01.2020 - 15:44Marta Maliszewska
Usunięto - Aktywny samorząd20.01.2020 - 6:52
Zaktualizowano - DO.3701.1.26.2019 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami w 27 jednostkach mops Katowice17.01.2020 - 13:33Marta Maliszewska
Opublikowano - Książka telefoniczna16.01.2020 - 15:33Piotr Tomko
Opublikowano - DS.14001.6.202016.01.2020 - 12:10Dominika Banasz
Zaktualizowano - DO.3701.1.30.2019 Świadczenie usł postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu master – w formie indyw, hipoterapii - w formie indyw, logorytmiki – w formie indyw i/lub grup na rzecz dzieci i mł niepełn zamieszkałych na terenie Katowic 15.01.2020 - 14:39Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.29.2019 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnic miasta Katowice 15.01.2020 - 14:38Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.28.2019 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowo-zachodnich dzielnic miasta Katowice 15.01.2020 - 14:37Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.27.2019 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie północno-zachodnich dzielnic miasta Katowice15.01.2020 - 14:36Marta Maliszewska
Opublikowano - Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap15.01.2020 - 10:30Agnieszka Matusiak
Opublikowano - Kontrole przeprowadzone w MOPS przez organy zewnętrzne14.01.2020 - 15:36Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14001.1.202014.01.2020 - 14:54Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14001.4.202014.01.2020 - 14:53Piotr Tomko
Opublikowano - DS.14001.5.202014.01.2020 - 14:48Piotr Tomko
Opublikowano - DS.14001.4.202014.01.2020 - 14:27Piotr Tomko
Opublikowano - DS.14001.3.202014.01.2020 - 14:24Piotr Tomko
Zaktualizowano - DO.3701.1.26.2019 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami w 27 jednostkach mops Katowice14.01.2020 - 14:23Marta Maliszewska
Opublikowano - DS.14001.2.202014.01.2020 - 14:20Piotr Tomko
Opublikowano - DS.14001.1.202014.01.2020 - 14:15Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS.14000.3.202014.01.2020 - 14:05Piotr Tomko
Opublikowano - DS.14000.3.202014.01.2020 - 14:03Piotr Tomko
Zaktualizowano - DO.3701.1.32.2019 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowych dzielnic miasta Katowice 13.01.2020 - 12:14Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.31.2019 Świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 6 roku życia, młodzieży i osób niepełnosprawnych (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie północnych dzielnic miasta Katowice 13.01.2020 - 12:12Marta Maliszewska
Opublikowano - 202010.01.2020 - 15:06Dorota Cichy
Opublikowano - 202010.01.2020 - 15:06Dorota Cichy
Zaktualizowano - DO.3701.1.30.2019 Świadczenie usł postaci stymulacji rozwoju psychoruchowego przy użyciu sprzętu master – w formie indyw, hipoterapii - w formie indyw, logorytmiki – w formie indyw i/lub grup na rzecz dzieci i mł niepełn zamieszkałych na terenie Katowic 10.01.2020 - 14:46Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.29.2019 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie wschodnich dzielnic miasta Katowice 10.01.2020 - 14:44Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.28.2019 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie południowo-zachodnich dzielnic miasta Katowice 10.01.2020 - 14:43Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DO.3701.1.27.2019 Świadczenie usług w postaci gimnastyki korekcyjnej indywidualnej i grupowej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (mieszkańców Katowic) zamieszkałych na terenie północno-zachodnich dzielnic miasta Katowice10.01.2020 - 14:42Marta Maliszewska
Usunięto - DS.14001.122.20199.01.2020 - 18:43
Usunięto - DS.14001.120.20199.01.2020 - 18:43
Opublikowano - Sprawa PI.60203.11.19.KMO-RUS9.01.2020 - 13:26Kinga Grzybek
Zaktualizowano - DO.3701.1.26.2019 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z myciem okien oraz sprzątanie i odśnieżanie zimą terenu przed obiektami w 27 jednostkach mops Katowice9.01.2020 - 11:42Marta Maliszewska
Zaktualizowano - DS.14001.122.20199.01.2020 - 7:51Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.120.20199.01.2020 - 7:50Dominika Banasz
Opublikowano - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze8.01.2020 - 13:40Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Specjalistyczne usługi opiekuńcze pielęgnacyjne oraz psychologiczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi8.01.2020 - 13:39Katarzyna Czernecka
Opublikowano - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)8.01.2020 - 13:37Katarzyna Czernecka
Usunięto - Kawa dla seniora8.01.2020 - 13:36Radosław Rorbach
Opublikowano - 20207.01.2020 - 15:54Dorota Cichy
Zaktualizowano - DS.14000.2.20207.01.2020 - 15:14Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14000.2.20207.01.2020 - 15:10Dominika Banasz
Opublikowano - DS.14000.1.20207.01.2020 - 15:08Dominika Banasz
Opublikowano - Srebrny Telefon7.01.2020 - 7:54Sylwia Bochenek
Usunięto - DS.14000.12.20197.01.2020 - 6:39
Usunięto - DS.14001.106.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.107.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.111.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.112.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.113.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.115.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.116.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.117.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.118.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.119.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - DS.14001.121.20193.01.2020 - 18:36
Usunięto - Srebrny Telefon dla Katowickich Seniorów3.01.2020 - 14:18Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Unieważnienie postepowania nr PI.60202.29.19.B - udzielanie poradnictwa dietetycznego w wymiarze 150 godzin zegarowych3.01.2020 - 11:53Patrycja Sompolska
Opublikowano - Unieważnienie postepowania nr PI.60202.29.19.B - udzielanie poradnictwa dietetycznego w wymiarze 150 godzin zegarowych3.01.2020 - 11:51Patrycja Sompolska
Zaktualizowano - DS.14001.121.20193.01.2020 - 10:12Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.119.20193.01.2020 - 10:11Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.118.20193.01.2020 - 10:11Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.117.20193.01.2020 - 10:10Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.116.20193.01.2020 - 10:10Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.115.20193.01.2020 - 10:09Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.113.20193.01.2020 - 10:09Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.112.20193.01.2020 - 10:08Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.111.20193.01.2020 - 10:08Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.107.20193.01.2020 - 10:07Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14001.106.20193.01.2020 - 10:07Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14000.50.20193.01.2020 - 10:06Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14000.17.20193.01.2020 - 10:05Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.14000.18.20193.01.2020 - 10:05Dominika Banasz
Opublikowano - „Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach – etap I”3.01.2020 - 7:41Agnieszka Krawczyk
Opublikowano - Srebrny Telefon2.01.2020 - 11:07Sylwia Bochenek
Opublikowano - Infolinia "Srebrny Telefon" dla Seniorów2.01.2020 - 10:49Sylwia Bochenek