Rejestr zmian

DotyczyData i czasUżytkownik
Opublikowano - "Cyfrowa Gmina" - grant na poprawę cyfryzacji i bezpieczeństwa26.05.2022 - 12:22Patrycja Sompolska
Opublikowano - "Cyfrowa Gmina" - grant na poprawę cyfryzacji i bezpieczeństwa26.05.2022 - 12:22Patrycja Sompolska
Usunięto - DS.130.33.202226.05.2022 - 0:39
Zaktualizowano - DS.130.33.202225.05.2022 - 13:26Dominika Banasz
Opublikowano - DO.261.2.6.2022 Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice 25.05.2022 - 10:36Marta Maliszewska
Opublikowano - Sprawa nr DO.261.1.9.2022 Zakup wraz z dostawą (wniesienie) wody mineralnej na potrzeby MOPS Katowice24.05.2022 - 14:28Sebastian Holewik
Opublikowano - Wsparcie dla najbardziej potrzebujących uchodźców z Ukrainy24.05.2022 - 7:53Agata Wicher
Zaktualizowano - DS.131.28.202223.05.2022 - 15:08Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.26.202223.05.2022 - 15:07Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.26.202223.05.2022 - 15:06Dominika Banasz
Opublikowano - Zamówienia publiczne23.05.2022 - 13:30Marta Maliszewska
Opublikowano - DS.130.43.202218.05.2022 - 14:59Dominika Banasz
Usunięto - DS.130.13.202218.05.2022 - 0:33
Zaktualizowano - DS.130.13.202217.05.2022 - 14:04Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.30.202217.05.2022 - 13:35Dominika Banasz
Opublikowano - DS.131.32.202217.05.2022 - 13:26Dominika Banasz
Opublikowano - DS.131.30.202217.05.2022 - 13:22Dominika Banasz
Usunięto - DS.130.42.202217.05.2022 - 12:33
Zaktualizowano - DS.130.42.202217.05.2022 - 11:22Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.21.202217.05.2022 - 10:36Dominika Banasz
Opublikowano - DS.131.31.202216.05.2022 - 15:19Dominika Banasz
Zaktualizowano - Znajdź swój rejon16.05.2022 - 14:52Radosław Rorbach
Opublikowano - Wymagane dokumenty16.05.2022 - 12:46Joanna Piotrowska
Opublikowano - Pobierz druk wniosku16.05.2022 - 12:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Sprawa nr DO.261.1.9.2022 Zakup wraz z dostawą (wniesienie) wody mineralnej na potrzeby MOPS Katowice16.05.2022 - 11:00Sebastian Holewik
Opublikowano - Wolne miejsca w DDPS13.05.2022 - 15:02Agata Wicher
Opublikowano - Wniosek o wydanie karty parkingowej do pobrania12.05.2022 - 10:30Olga Gulec
Opublikowano - Konsultacje nad projektem "Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023"12.05.2022 - 10:29Elżbieta Strauch
Opublikowano - Zasiłek rodzinny11.05.2022 - 15:17Joanna Piotrowska
Zaktualizowano - Znajdź swój rejon11.05.2022 - 9:43Radosław Rorbach
Usunięto - DS.130.34.202211.05.2022 - 0:31
Opublikowano - Inne sprawozdania MOPS10.05.2022 - 15:21Agata Wicher
Opublikowano - Portal Beneficjenta - klauzula informacyjna10.05.2022 - 15:16Sylwia Bochenek
Opublikowano - Kontrole przeprowadzone w MOPS przez organy zewnętrzne10.05.2022 - 14:38Piotr Tomko
Zaktualizowano - DS130.36.202210.05.2022 - 13:47Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.34.202210.05.2022 - 13:45Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.30202210.05.2022 - 13:38Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.18.202210.05.2022 - 13:37Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.7.202210.05.2022 - 13:35Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.6.202210.05.2022 - 13:35Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.4.202210.05.2022 - 13:34Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.1.202210.05.2022 - 13:34Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.130.29.202210.05.2022 - 13:33Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.25.202210.05.2022 - 13:33Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.24.202210.05.2022 - 13:03Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.23.202210.05.2022 - 13:02Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.23.202210.05.2022 - 13:02Dominika Banasz
Zaktualizowano - DS.131.22.202210.05.2022 - 13:01Dominika Banasz
Opublikowano - Wniosek o wydanie karty parkingowej do pobrania10.05.2022 - 12:40Olga Gulec
Opublikowano - Pliki do pobrania10.05.2022 - 12:40Olga Gulec
Opublikowano - Zryczałtowany dodatek energetyczny10.05.2022 - 12:38Sylwia Bochenek
Opublikowano - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu10.05.2022 - 12:38Joanna Piotrowska
Usunięto - UCHWAŁA NR XLV/1000/22 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Katowice na lata 2022 - 2027”.10.05.2022 - 8:50Radosław Rorbach
Opublikowano - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej10.05.2022 - 8:47Olga Gulec
Opublikowano - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych10.05.2022 - 8:46Olga Gulec
Opublikowano - Podstawa prawna (ustawa o pomocy społecznej, polityka przyznawania świadczeń)10.05.2022 - 8:46Elżbieta Strauch
Opublikowano - Pobierz druki wniosków10.05.2022 - 8:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Specjalny zasiłek opiekuńczy10.05.2022 - 8:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie pielęgnacyjne10.05.2022 - 8:45Joanna Piotrowska
Opublikowano - Zasiłek pielęgnacyjny10.05.2022 - 8:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Świadczenie rodzicielskie10.05.2022 - 8:44Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka10.05.2022 - 8:42Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania10.05.2022 - 8:42Joanna Piotrowska
Opublikowano - Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego10.05.2022 - 8:42Joanna Piotrowska
Opublikowano - Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu10.05.2022 - 8:37Sylwia Bochenek
Opublikowano - Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego10.05.2022 - 8:37Sylwia Bochenek
Opublikowano - Wnioski o świadczenia rodzinne i opiekuńcze10.05.2022 - 8:36Sylwia Bochenek
Opublikowano - Dodatki mieszkaniowe 10.05.2022 - 8:36Sylwia Bochenek
Opublikowano - Dodatek osłonowy10.05.2022 - 8:36Sylwia Bochenek
Opublikowano - Informacja o wynikach postępowania na Akademię Lidera Społeczności Lokalnej10.05.2022 - 8:03Klaudia Waliszak
Opublikowano - DS.131.29.20229.05.2022 - 14:41Dominika Banasz
Opublikowano - DS.130.42.20229.05.2022 - 11:31Dominika Banasz
Opublikowano - DS.131.28.20229.05.2022 - 11:28Dominika Banasz
Usunięto - DS.131.3.20229.05.2022 - 0:31
Usunięto - DS.131.2.20229.05.2022 - 0:31
Opublikowano - ŚWIADCZENIA DLA RODZIN DODATKI MIESZKANIOWE REJONIZACJA6.05.2022 - 10:42Sylwia Bochenek
Opublikowano - Wolne miejsca w Rodzinnym Domu Pomocy w Katowicach przy ul. Krupińskiego 11.6.05.2022 - 10:42Barbara Rogóż
Opublikowano - „Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych - II etap”5.05.2022 - 14:48Klaudia Waliszak
Opublikowano - Trwałość projektu ,,Katowice Miasto Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – II etap”5.05.2022 - 14:47Klaudia Waliszak
Zaktualizowano - Znajdź swój rejon5.05.2022 - 14:26Radosław Rorbach
Zaktualizowano - Znajdź swój rejon5.05.2022 - 14:07Radosław Rorbach
Opublikowano - Świadczenia i dodatki rejonizacja5.05.2022 - 14:02Sylwia Bochenek
Opublikowano - Znajdź swój rejon5.05.2022 - 14:01Radosław Rorbach
Usunięto - DS.130.39.20225.05.2022 - 0:28
Zaktualizowano - DS.130.39.20224.05.2022 - 12:49Dominika Banasz
Opublikowano - Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach4.05.2022 - 8:13Piotr Tomko
Opublikowano - Інформація для українців Katowice dla Ukrainy 2.05.2022 - 12:52Sylwia Bochenek
Opublikowano - Świadczenie pieniężne dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy2.05.2022 - 11:22Sylwia Bochenek
Usunięto - DS.14000.14.20212.05.2022 - 0:26