Godziny przyjmowania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

Godziny przyjmowania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

 

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przyjmuje klientów w sprawach skarg, wniosków i petycji:

Dyrektor:

czwartek: 10:00 - 12:00

Zastępca Dyrektora I:

poniedziałek: 10:00 – 12:00
środa: 10:00 – 12:00

Zastępca Dyrektora II:

wtorek: 13:00 – 15:00
piątek: 10:00 – 12:00

Działy centralne MOPS, ul. Wita Stowsza 7:

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych:

poniedziałek : 12:30 - 17:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00

Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego:

poniedziałek – piątek: 9:00 - 13:00

Dział Realizacji Świadczeń:

Poniedziałek, środa, piątek: 9:00 – 15:00

Dział Poradnictwa i Informacji:

poniedziałek : 7:30 – 17:00
wtorek - piątek: 7:30 – 15:30

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Francuska 70:

poniedziałek:  8:00 - 12:00
środa: 10:00 - 13:30

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej:

 • TPPS1, ul. Andrzeja 10
 • TPPS2, ul. Warszawska 42
 • TPPS3, ul. Oblatów 24
 • TPPS4, ul. Gliwicka 96
 • TPPS5, ul. Dębowa 16c
 • TPPS6, ul. Czecha 2
 • TPPS7, ul. Świdnicka 35
 • TPPS8, ul. Łętowskiego 6a
 • TPPS9, ul. Krakowska 138 (1 piętro)
 • TPPS10, ul. Krakowska 138 (parter)

Kierownicy TPPS:

poniedziałek: 15:00 – 15:30 (co drugi poniedziałek od 15:00 – 17:00)
piątek: 9:00 - 11:00

Koordynatorzy TPPS:

poniedziałek: 15:00 – 15:30 (co drugi poniedziałek od 15:00 – 17: 00)
czwartek: 9:00 – 11:00

Pracownicy socjalni:

poniedziałek 14:00 – 17:00
wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

Pracownicy sekretariatu w TPPS:

poniedziałek : 9:00 - 15:00
wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Pracownicy przyjmujący wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawczego:

poniedziałek 10:00 - 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
wtorek - piątek: 9:30 - 14:30 (przerwa 11:45 - 12:00)

Pracownicy przyjmujący wnioski o dodatki mieszkaniowe i energetyczne:

poniedziałek 10:00 - 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
wtorek - piątek: 9:30 - 14:30 (przerwa 11:45 - 12:00)

Dział ds. Osób Bezdomnych, ul. Macieja 10:

Kierownik Działu:

poniedziałek:  15:00 - 17:00 ( co drugi tydzień )
wtorek, czwartek,  piątek: 9:00 - 11:00

Koordynator:

poniedziałek: 15:00 – 17:00 (co drugi tydzień)

Pracownicy socjalni:

poniedziałek 8:00 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)

Pracownik sekretariatu:

poniedziałek – piątek: 8:00 - 14:00

Świetlice Specjalistyczne i Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe:

 • ŚS 1, ul. Orkana 7a
 • ŚS 2, Pl. Powstańców 3
 • ŚS 3, ul. Gliwicka 74a
 • ŚS 4, ul. Świdnicka 35a
 • ŚS 5, ul. Czecha 2
 • SKM 1, ul. Orkana 7a
 • SKM 2, ul. Krakowska 138
 • SKM 3, ul. Czecha 2

Kierownicy Świetlic Specjalistycznych i Specjalistycznych Klubów Młodzieżowych:

środa: 13:00 – 14:00
piątek: 13:00 – 14:00

Kierownik Schronisk dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi, ul. Orkana 7a:

poniedziałek: 12:00 – 13:00
środa: 12:00 – 13:00

Kierownik Schronisk dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Krakowska 138:          

poniedziałek: 12:00 – 13:00
środa: 12:00 – 13:00

Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych, ul. Wita Stwosza 7:

poniedziałek : 8:00 – 10:00
piątek: 12:00 – 14:00

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Gliwicka 102:

poniedziałek 9:00 – 16:30
wtorek - piątek: 8:00 – 14:00

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wita Stwosza 7:

Główny Specjalista - Psycholog:

czwartek: 8:00 – 10:00

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (ul. Wita Stwosza 7, ul. Świdnicka 35a, ul. Krakowska 138 (I piętro):

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00 – 10:00
piątek: 9:00 – 10:00

Informację wytworzył: 
Piotr Tomko
Data wytworzenia informacji: 
15.11.2016
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Renata Gajdka