Godziny przyjmowania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

[ zmiany przyjmowania klientów MOPS obowiązujące od 10.06.2015 r. ]

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach przyjmuje klientów w sprawach skarg, wniosków i petycji:

 1. Dyrektor:

 • czwartek: 10:00 - 12:00
 1. Zastępca Dyrektora I:

 • poniedziałek: 10:00 - 12:00
 • środa: 10:00 - 12:00
 1. Zastępca Dyrektora II:

 • wtorek: 13:00 - 15:00
 • piątek: 10:00 - 12:00

Działy centralne MOPS, ul. Jagiellońska 17:

 1. Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych:

 • poniedziałek: 12:30 - 17:00
 • wtorek - piątek: 8:00 - 12:00
 1. Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego:

 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 13:00
 1. Dział Poradnictwa i Informacji:

 • poniedziałek: 7:30 - 17:00
 • wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej:

         TPPS1, ul. Andrzeja 10
         TPPS2, ul. Warszawska 42
         TPPS3, ul. Oblatów 24
         TPPS4, ul. Gliwicka 96
         TPPS5, ul. Dębowa 16c
         TPPS6, ul. Czecha 2
         TPPS7, ul. Świdnicka 35
         TPPS8, ul. Łętowskiego 6a
         TPPS9, ul. Krakowska 138 ( 1 piętro )
         TPPS10, ul. Krakowska 138 ( parter )

 1. Kierownicy TPPS:

 • poniedziałek: 15:00 - 15:30 (co drugi poniedziałek od 15:00 – 17:00)
 • piątek: 9:00 - 11:00
 1. Koordynatorzy TPPS:

 • poniedziałek: 15:00 - 15:30 (co drugi poniedziałek od 15:00 – 17: 00)
 • czwartek: 9:00 - 11:00
 1. Pracownicy socjalni:

 • poniedziałek: 14:00 - 17:00
 • wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)
 1. Asystenci pomocy społecznej:

 • poniedziałek: 9:00 - 15:00
 • wtorek - piątek: 8:00 - 14:00
 1. Pracownicy przyjmujący wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny:

 • poniedziałek: 10:00 - 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
 • wtorek - piątek: 9:30 - 14:30 (przerwa 11:45 - 12:00)
 1. Pracownicy przyjmujący wnioski o dodatki mieszkaniowe:

 • poniedziałek: 10:00 - 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
 • wtorek - piątek: 9:30 - 14:30 (przerwa 11:45 - 12:00)

Sekcja ds. Osób Bezdomnych, ul. Morcinka 19a:

 1. Kierownik Sekcji:

 • poniedziałek:  15:00 - 17:00 ( co drugi tydzień )
 • wtorek, czwartek,  piątek: 9:00 - 11:00
 1. Koordynator SBD:

 • poniedziałek: 15:00 - 17:00 (co drugi tydzień)
 1. Pracownicy socjalni:

 • poniedziałek: 8:00 - 13:00
 • wtorek - piątek: 8:00 - 12:00 (oprócz środy)
 1. Asystent pomocy społecznej:

 • poniedziałek: 9:00 - 15: 00
 • wtorek – piątek: 8:00 - 14:00

Świetlice Specjalistyczne i Specjalistyczny Klub Młodzieżowy:

ŚS 1, ul. Orkana 7a
ŚS 2, Pl. Powstańców 3
ŚS 3, ul. Gliwicka 74a
ŚS 4, ul. Świdnicka 35a
ŚS 5, ul. Czecha 2
SKM 1, ul. Orkana 7a
SKM 2, ul. Krakowska 138
SKM 3, ul. Czecha 2

Kierownicy Świetlic Specjalistycznych:

 • środa: 13:00 – 14:00
 • piątek: 13:00 – 14:00

Kierownik Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinom, ul. Orkana 7a:

 • poniedziałek: 12:00 - 13:00
 • środa: 12:00 - 13:00

Kierownik Domu Noclegowego, ul. Krakowska 138:

 • poniedziałek: 12:00 - 13:00
 • środa: 12:00 - 13:00

Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych ul. Świdnicka 35a:

 • poniedziałek: 8:00 - 10:00
 • piątek: 12:00 - 14:00

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Gliwicka 102:

 • poniedziałek: 9:00 - 16:30
 • wtorek - piątek: 8:00 - 14:00

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul.Francuska 70 (IXp.):

 1. W sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
 • poniedziałek:  12:00 - 17:00
 • środa: 12:00 - 15:00
 • piątek: 08:00 - 12:00
 1. W sprawach  dotyczących dłużników alimentacyjnych:
 • poniedziałek:  12:00 - 17:00
 • wtorek - środa: 12:00 - 15:00
 • czwartek - piątek: 08:00 - 12:00

 

Informację wytworzył: 
Katarzyna Koryciak
Data wytworzenia informacji: 
31.03.2015
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Urszula Kurkiewicz