Pomoc prawna

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w:

  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ulica Wita Stwosza 7, telefon 32 606 18 00, 32 606 18 08, 669 777 008
     
  • Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Osób z Problemem Alkoholowym przy  Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam”, Katowice-Szopienice, ulica Bednorza 22, telefon 32/256 92 78

 

Dodatkowe informacje dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej w Katowicach można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice: "Bezpłatna pomoc prawna" (serwis zewnętrzny)

Informację wytworzył: 
Artur Zazula
Data wytworzenia informacji: 
5.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Monika Żańczak