Praca socjalna

Praca socjalna nakierowana na rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie realizowana jest przez pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej MOPS.

 Jej podstawowym celem jest:

 • zapobieganie i powstrzymywanie przemocy w rodzinie,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym,
 • łagodzenie skutków przemocy i rozwiązywania wynikających z nich problemów

Indywidualna praca socjalna prowadzona jest przez pracownika socjalnego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej i obejmuje udzielenie informacji o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i schronienia w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gdy występuje przemoc  pracownik socjalny Terenowego Punktu Pomocy Społecznej zobowiązany jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” dzięki , której diagnozuje sytuację w rodzinie, ocenia stopień bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz wspólnie z klientem planuje działania zmierzające do uzyskania bezpieczeństwa i poprawy sytuacji rodzinnej.

Procedura „Niebieskiej Karty” pomocy społecznej obejmuje wywiad:

 • Dokumentujący:
  • czas trwania przemocy,
  • formy przemocy wobec dorosłych i dzieci,
  • obrażenia ciała,
  • świadków,
  • dotychczasowe kroki prawne podejmowane na rzecz rozwiązywania problemu przemocy.
 •  Ułatwiający  nawiązanie współpracy z dzielnicowym i wspólne planowanie działań na rzecz osób pokrzywdzonych.
 •  Pozwalający wykorzystać zgromadzone i uporządkowane informacje w procedurach prawnych.

Realizując pracę socjalną osoby doznające przemocy domowej kierowane są do Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w celu uzyskania kompleksowej pomocy w sytuacji kryzysu rodzinnego.

Jak uzyskać pomoc?
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą zgłosić się do:

 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00
 • Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
  od poniedziałku do czwartku: w godzinach 9:30 - 14:30,
  bądź w piątek od godziny 9:30 do 17:00
Informację wytworzył: 
Justyna Pająk
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Liliana Krzywicka, kierownik OIK