Procedura "Niebieskie Karty"

Jeśli krzywdzi Cię ktoś bliski, doznajesz przemocy, w Twojej rodzinie może być realizowana procedura „Niebieskie Karty”. Więcej informacji uzyskasz w poniższym tekście.

Praca socjalna nakierowana na rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie realizowana jest przez pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej MOPS.

 Jej podstawowym celem jest:

  • zapobieganie i powstrzymywanie przemocy w rodzinie,
  • zapewnienie bezpieczeństwa osobom poszkodowanym,
  • łagodzenie skutków przemocy i rozwiązywania wynikających z nich problemów.

Indywidualna praca socjalna prowadzona jest przez pracownika socjalnego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej i obejmuje udzielenie informacji o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i schronienia w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gdy występuje przemoc  pracownik socjalny Terenowego Punktu Pomocy Społecznej zobowiązany jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty” dzięki , której diagnozuje sytuację w rodzinie, ocenia stopień bezpieczeństwa osób pokrzywdzonych oraz wspólnie z klientem planuje działania zmierzające do uzyskania bezpieczeństwa i poprawy sytuacji rodzinnej.

Procedura „Niebieskiej Karty” pomocy społecznej obejmuje wywiad:

  • Dokumentujący czas trwania przemocy, formy przemocy wobec dorosłych i dzieci, obrażenia ciała, świadków, dotychczasowe kroki prawne podejmowane na rzecz rozwiązywania problemu przemocy.
  • Ułatwiający  nawiązanie współpracy z dzielnicowym i wspólne planowanie działań na rzecz osób pokrzywdzonych.
  • Pozwalający wykorzystać zgromadzone i uporządkowane informacje w procedurach prawnych.

Realizując pracę socjalną osoby doznające przemocy domowej kierowane są do Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w celu uzyskania kompleksowej pomocy w sytuacji kryzysu rodzinnego.

Jak uzyskać pomoc?
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą zgłosić się do:

  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00
  • Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach czynnych poniedziałek w godzinach 14.00 – 17.00, wtorek- piątek  (oprócz środy) w godzinach 8.00 – 10.00.
Informację wytworzył: 
Justyna Pająk
Data wytworzenia informacji: 
16.05.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Liliana Krzywicka