Baza punktów terenowych

Wyszukiwarka Terenowych Punktów Pomocy Społecznej

Osoby zainteresowane formą pomocy w postaci świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych, dodatku mieszkaniowym, zryczałtowanym dodatku energetycznym mogą zgłaszać się do Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.