Fundacja Onkologiczna Rakiety

Fundacja Onkologiczna Rakiety pomaga osobom chorym, z niepełnosprawnością, doświadczającym przemocy w rodzinie oraz znajdującym sie w innej sytuacji kryzysowej.

 

Fundacja oferuje:

 • Prowadzenie sprawy Podopiecznego od pojawienia się problemu do jego rozwiązania (m. in. kontakt e-mailowy, telefoniczny, listowny, reprezentowanie Podopiecznego przed innymi organizacjami i instytucjami),
 • Wsparcie psychologiczne (w formie konsultacji online),
 • Zapewnienie konsultacji ze specjalistami (poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, psychoonkologiczne, medyczne, socjalne, itp.),
 • Wsparcie wolontariusza/przewodnika,
 • Pomoc prawną (w formie konsultacji online),
 • Wsparcie finansowe (m.in. system darów rzeczowych i usług),
 • Udostępnienie rachunku bankowego,
 • Realizację aukcji i zbiórek na rzecz Podopiecznego,
 • Udostępnienie blogów dedykowanych konkretnym problemom,
 • Umożliwienie zamieszczenia apelu online (dotyczącego wsparcia finansowego, spełnienia marzenia),
 • Udostępnienie bazy ośrodków wsparcia, wyszukiwarki pomocy.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie!

 

Kontakt z Fundacją:

tel: 22/299 29 28

www.fundacjarakiety.pl

www.facebook.com/fundacjarakiety

Informację wytworzył: 
Barbara Rosa-Fułat
Data wytworzenia informacji: 
15.07.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Liliana Krzywicka