Potwierdzanie swojej tożsamości poprzez aplikację mObywatel

Od 14 lipca możliwe jest posługiwanie się cyfrowym dokumentem tożsamości za pośrednictwem aplikacji mObywatel – mDowód, który zawiera dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.

Obraz przedstawia przykładowy dokument z wizerunkiem osoby, jej imię, nazwisko, narodowość, datę urodzenia, numer PESEL oraz flagę polską i polskie godło.

Jak działa mDowód?

To nowy elektroniczny dokument tożsamości ważny w Polsce, co ważne - mDowód nie jest cyfrową wersją dowodu osobistego. Dokumenty różnią się serią, numerem, datą wydania i ważności.

Dokument ten pozwoli potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel:

  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron,
  • w każdym przypadku, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego.

Z mDowodem można załatwiać sprawy i potwierdzać swoją tożsamość w urzędach. Nie można go użyć w dwóch sytuacjach: w procesie wydawania dowodu osobistego oraz podczas przekraczania granicy Polski.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie rządowej mObywatel (serwis zewnętrzny).

Informację wytworzył: 
Magdalena Loska
Data wytworzenia informacji: 
12.09.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek