Psychoterapia indywidualna, rodzin, par

Psychoterapia indywidualna, rodzin i par jest prowadzona nieodpłatnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Psychoterapia indywidualna, rodzin i par zakłada możliwość zmian w obrębie:

 • sposobu tworzenia relacji z innymi ludźmi,
 • postrzegania samego siebie,
 • radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami i związanymi z nimi emocjami,  kryzysami osobistymi.

Psychoterapia pomaga:

 • w zrozumieniu związków między poszczególnymi członkami rodziny,
 • w zrozumieniu problemów, konfliktów wewnętrznych i uświadomieniu ich pochodzenia.

Psychoterapia jest kierowana do osób:

 • przeżywających trudności małżeńskie oraz trudności w kontakcie z dziećmi,
 • które utraciły kogoś bliskiego lub żyją w zagrożeniu jego odejściem,
 • cierpiących na lęki, napięcia, nerwice, depresję, zaburzenia osobowości, mających trudności adaptacyjne,
 • które doświadczyły przykrego zdarzenia, zmieniającego ich dotychczasowe funkcjonowanie,
 • przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zagrożenie ciężką chorobą i inne przypadki),
 • przeciążonych psychicznie, obarczonych następstwami wielu trudnych zadań w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu. 

 

Psychoterapeuci pracują w nurtach: psychodynamicznym, systemowym.

 

Zespół terapeutów tworzą m.in.:

mgr Justyna Trzcińska - tel. kom. 506 616 654

mgr Małgorzata Poręba - tel. kom. 725 150 086

 

Więcej informacji można uzyskać w:

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii
Katowice, ul. Morcinka 19a
tel. 32 250 50 16, 572 333 750

e-mail:cps@mops.katowice.pl

 

 

Informację wytworzył: 
Klaudiusz Zajączkowski
Data wytworzenia informacji: 
20.05.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak