ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Obraz przedstawia rodzinę z dziećmi

 

Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, którzy mogą zaoferować potrzebującym dzieciom prawdziwy dom.

Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie powierzonych dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym, w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 

W poniższych sekcjach sprawdzisz jakie warunki musisz spełnić by móc  pełnić funkcję rodziny zastępczej. Znajdziesz w nich także dane kontaktowe oraz wzory obowiązujących formularzy i dokumentów.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje na temat rodzicielstwa zastępczego skontaktuj się z:

  • koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w Zespole do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Wojewódzka 23, tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50, 32 251 71 89,
  • koordynatorem Działu ds. Rodzin z Dziećmi  ul. Jagiellońska 17, tel. 32 251 00 87, wew. 119 w przypadku rodzin zastępczych zawodowych.


 

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
3.12.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak