Zryczałtowany dodatek energetyczny

Podstawa prawna

Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)
  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 poz. 180)
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257)
Informację wytworzył: 
Agnieszka Kaźmierczak
Data wytworzenia informacji: 
9.08.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz