Pobierz druki wniosku

Podstawowe dokumenty – konieczne do dostarczenia bez względu na indywidualną sytuację wnioskodawcy:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego( DOC 59,0 KB ) potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Deklaracja o wysokości dochodu ( DOC 56,5 KB ) wszystkich członków gospodarstwa domowego

Dodatkowe informacje- niezbędne do wydania decyzji ( DOC 80,5 KB ) – w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.

Dodatkowe informacje o lokalu (DOC 74,5KB) – wypełnia i potwierdza zarządca

Informację wytworzył: 
Joanna Rosińska
Data wytworzenia informacji: 
11.04.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz