Jak ubiegać się o dodatek?

  1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17 oraz w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej 1 – 10
  2. Z wnioskiem o dodatek mieszkaniowy trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu (wpisać we wniosku nr umowy i datę jej zawarcia), sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek). Zarządca wypełnia oraz potwierdza dodatkowe informacje o lokalu oraz dodatkowe informacje - niezbędne do wydania decyzji.
  3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek).
  4. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej 1 – 10 właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Godziny przyjęć wniosków:

  • poniedziałek: 10:00 - 16:45 (przerwa od 12:45 do 13:00)
  • wtorek-piątek: 9:30 - 14:30 (przerwa od 11:45 do 12:00)
Informację wytworzył: 
Agnieszka Jagodzińska
Data wytworzenia informacji: 
13.03.2012
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz