Termin i sposób załatwiania

 

  • Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
  • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach (składa się je w Kancelarii Ośrodka, ul. Jagiellońska 17, II piętro pok. 26)
  • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

OPŁATY

 

  • Brak
Informację wytworzył: 
Agnieszka Jagodzińska
Data wytworzenia informacji: 
7.07.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Karolina Guz