Schronienie tymczasowe w noclegowniach i ogrzewalniach

Schronienie tymczasowe w noclegowniach i ogrzewalniach 

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej                             w miejsca siedzące.

 

Adresy:

Noclegownia Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, przy ulicy Jagiellońskiej 19.
Noclegownia Towarzystwa Pomocy im. św.  Brata Alberta, przy ul. Brackiej 18.
Noclegownia Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, przy ul. Gliwickiej 89a. 

Dodatkowo w okresie od 1 października do 30 kwietnia Schronisko dla bezdomnych  mężczyzn przy ul. Krakowskiej 138 w prowadzi  20 miejsc interwencyjnych, które umożliwiają bezpieczny pobyt w pomieszczeniu wyposażonym w miejsca siedzące.

Jak ubiegać się o pomoc?

Należy zgłosić się do pracownika socjalnego Działu ds. Osób Bezdomnych przy ul. Morcinka 19a lub bezpośrednio do jednej z wymienionych placówek.

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
10.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk