Schronienie tymczasowe w noclegowniach i ogrzewalniach

Schronienie tymczasowe w noclegowniach i ogrzewalniach 

Noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Tymczasowe schronienie może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej  w miejsca siedzące.

 

Adresy:

Noclegownia prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, ul. Obrońców Westerplatte 134a,  tel. 32 3088070
Noclegownia prowadzona przez Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne, ul. Obrońców Westerplatte 134b, tel. 506790583; 506790539

Noclegownia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Bracka 18, tel. 730 331 112

Jak ubiegać się o pomoc?

Należy zgłosić się do pracownika socjalnego Działu ds. Osób Bezdomnych przy ul. Macieja 10 lub bezpośrednio do jednej z wymienionych placówek.

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
10.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk