Schronienie tymczasowe w schroniskach

Schronienie tymczasowe w schroniskach.

Schronisko  dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Pobyt całodobowy można uzyskać w ośrodkach wsparcia dla bezdomnych:

Schroniska dla bezdomnych mężczyzn, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,  przy ul. Krakowskiej 138.
Schroniska dla bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Orkana 7a.
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Caritas Archidiecezji Katowickiej, przy ul. Dębowej 23.

Jak ubiegać się o miejsce?

Pobyt w Schroniskach przyznawany jest decyzją administracyjną. W tym celu należy zgłosić się do Działu ds. Osób Bezdomnych mieszczącego się w Katowicach przy ulicy Macieja 10, tel. 32 209 00 09.

Pracownik socjalny Działu, przeprowadza wywiad środowiskowy, zawiera z klientem kontrakt socjalny – indywidualny program wychodzenia z bezdomności oraz wnioskuje o przyznanie pobytu w danym ośrodku wsparcia. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny.

Wysokość odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu i wynika z załącznika 2 i 3 do Uchwały nr XXXVII/712/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych w Katowicach.

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
10.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk