Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotnej.

Za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającą ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , co oznacza, że osoba bezdomna może nieodpłatnie korzystać świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak uzyskać świadczenie?

Warunkiem uzyskania świadczenia jest objęcie osoby indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności jest opracowywany przez pracownika socjalnego Działu ds. Osób Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Macieja 10, a w przypadku osób posiadających decyzję administracyjną przyznającą prawo pobytu w Schronisku przez pracownika socjalnego właściwego ośrodka wsparcia.

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
17.01.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk