Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna z bezdomnymi podejmowana przez pracownika socjalnego przy współudziale osoby bezdomnej, zmierzająca do uzyskania mieszkania i powrotu do środowiska oraz rozwiązania innych problemów towarzyszących często bezdomności na przykład problemów uzależnienia, bezrobocia, niepełnosprawności.

Pracownik socjalny wspólnie z osobą bezdomną opracowuje program wychodzenia z bezdomności – kontrakt socjalny, w którym obydwie strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu rozwiązywanie określonych problemów.

Program zapewnia wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności, polegające na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (zgodnie z art.49 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

W ramach pracy socjalnej oferowana jest w szczególności pomoc w zakresie:

 • wypełnienia i uzasadnienia wniosku o przydział mieszkania z zasobów Urzędu Miasta Katowice oraz wysyłanie podobnych wniosków do gmin właściwych Bezdomnego,
 • redagowania pism o przyspieszenie przydziału mieszkania,
 • porad prawnych i psychologicznych,
 • kontaktów z Urzędem Miasta w sprawie przydziału mieszkania w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • kierowania na odpowiednie programy dla osób bezrobotnych,
 • kompletowania dokumentacji w celu uzyskania renty, emerytury i innych świadczeń poza świadczeniami pomocy społecznej,
 • kierowania na odpowiednie programy dla osób z problemem alkoholowym,
 • załatwianiu miejsc w ośrodkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ośrodkach detoksykacji dla narkomanów,
 • konsultacji z lekarzami przychodni, szpitali i pogotowia ratunkowego w sprawach stanu zdrowia petentów,
 • uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • współpracy z innymi ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w celu wyjaśnienia i poprawy sytuacji klientów.

Jak ubiegać się o pomoc?

Należy zgłosić się do Działu ds. Osób Bezdomnych mieszczącego się w Katowicach przy ulicy Macieja 10.

Informację wytworzył: 
Piotr Brzęk
Data wytworzenia informacji: 
17.01.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Piotr Brzęk