2009

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok" przyjęte uchwałą nr LV/1130/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r. (PDF, 350KB)

Sprawozdanie z realizacji programu "Miejski system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w mieście Katowice na lata 2009-2014" za 2009 rok przyjęte uchwałą nr LV/1127/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r. (PDF, 641KB)

Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2011 - Katowice bez barier" za 2009 r. przyjęte uchwałą nr LV/1126/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r. (PDF, 290KB)

Sprawozdanie z realizacji "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Szopienicach " za 2009 r. przyjęte uchwałą nr LIV/1105/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010 r. (PDF, 6,07MB)

Sprawozdanie z realizacji "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu" za 2009 r. przyjęte uchwałą nr LIV/1104/10 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2010 r. (PDF, 4,06MB)

Sprawozdanie z realizacji "Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu " za 2009 r. przyjęte uchwałą nr LIV/1106/10 Rady Miasta Kaowice z dnia 1 marca 2010 r. (PDF, 581KB)

Sprawozdanie z wykonania "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok" przyjęte uchwałą nr LV/1124/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r. (PDF, 210KB)

Sprawozdanie z wykonania "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok" przyjęte uchwałą nr LV/1123/10 Rady Miasta Katowice z dnia 22 marca 2010 r. (PDF, 168KB)

Informację wytworzył: 
Bożena Michałek
Data wytworzenia informacji: 
21.04.2010
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak