Program współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowym na 2009 rok - przyjęty uchwałą nr XXXI/663/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 października 2008r.