"Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok" przyjęty uchwałą nr XXXIII/707/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008 r.