Zmiana dot. "Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2007-2011 - Katowice bez barier" przyjęta uchwałą nr XXXIX/800/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 marca 2009 r.