Poradnictwo specjalistyczne

Jak uzyskać pomoc do:

  • dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego,
  • dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
  • dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
  • dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
  • dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
  • dofinansowania do usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika

Osoba niepełnosprawna może również uzyskać informacje o przysługujących jej uprawnieniach dotyczących przejazdów ulgowych, zniżek w opłatach za korzystanie z radia i telewizji oraz telefonu, jak również świadczeń pomocy społecznej oraz orzekania o niepełnosprawności.

Poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych świadczone jest w Dziale Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ulicy Jagiellońskiej numer 17, w pokoju numer 01,  w poniedziałek w godzinach od 12.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00,

Porad udziela się osobiście, w formie telefonicznej (pod numerem 032 251 00 87, wewnętrzny 112,164,145) oraz mailowej.

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
3.06.2013
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Izabela Górecka