Warsztaty Terapii Zajęciowej

Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie.

W Katowicach Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ulicy Gliwickiej 102.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Katowic:

  • Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej ulica Oswobodzenia 92, 40-405 Katowice, numer telefonu 2558974, Działalność warsztatu skierowana jest do osób chorych psychicznie.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” ulica Panewnicka 463, 40-774 Katowice, numer telefonu 2527446, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej „PROMYK”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Świętego Stanisława Kostki ulica Szopienicka 58A, 40-431 Katowice, numer telefonu 2549376, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ulica Wojciecha 23, 40-474 Katowice, numer telefonu 2568522, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT ulica Kotlarza 10b, 40-139 Katowice, numer telefonu 2042223, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "AKCENT" ulica Rataja, 40-837 Katowice, numer telefonu 2045096 , Działalność warsztatu jest kierowana do osób upośledzonych umysłowo - Warsztat rozpoczął działaność od 1.04.2017 roku.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Arteria, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "ARTERIA" ulica Francuska 29, 40-027 Katowice, numer telefonu 2536230, Działalność Warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

Aby zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej należy zgłosić się do danego warsztatu. Informacji w zakresie dostępności miejsc i procedury naboru może udzielić Dział ds. Osób Niepełnosprawnych ul. Jagiellońska 17, pokój 01 tel: 32 251 00 87 wew. 112, 164, 177. 

 
Informację wytworzył: 
Justyna Szymańska
Data wytworzenia informacji: 
12.07.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz