Warsztaty Terapii Zajęciowej

Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o uczestnictwo w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w którym zawarte jest stosowne wskazanie.

W Katowicach Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ulicy Gliwickiej 102.

Warsztaty terapii zajęciowej działające na terenie Katowic:

  • Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” Warsztat Terapii Zajęciowej ulica Oswobodzenia 92, 40-405 Katowice, numer telefonu 2558974, Działalność warsztatu skierowana jest do osób chorych psychicznie.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” ulica Panewnicka 463, Katowice, numer telefonu 2527446, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej „PROMYK”, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Świętego Stanisława Kostki ulica Szopienicka 58A, Katowice, numer telefonu 2549376, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ulica Wojciecha 23, numer telefonu 2568522, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT ulica Kotlarza 10b, Katowice, numer telefonu 2042223, Działalność warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.
  • Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "AKCENT" , numer telefonu 2045096 , Działalność warsztatu jest kierowana do osób upośledzonych umysłowo - Warsztat rozpoczął działaność od 1.04.2017 roku.
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Arteria, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Arteria, numer telefonu 2536230, Działalność Warsztatu jest skierowana do osób upośledzonych umysłowo.

Aby zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej należy zgłosić się do Działu Osób Niepełnosprawnych ul. Jagiellońska 17, pokój 01 w godzinach:

poniedziałek 12 30 -17 00

wtorek - piątek 8 00 - 12 00

z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, zawierającym wskazanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, na podstawie którego wnioskujący zostanie wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie do placówki.

 

 

 

 

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
3.04.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Sylwia Bochenek