Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeżeli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7 pok. 124
w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Dofinansowanie do wyżej wymienionego zadania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, rekreacji i turystyki (PDF; 260 KB)

wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, rekreacji i turystyki (DOC, 120 KB)

Informację wytworzył: 
Angelika Bończewska
Data wytworzenia informacji: 
21.02.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz