Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności

W Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach można uzyskać legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. W celu uzyskania legitymacji/duplikatu legitymacji należy złożyć w:

 Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
ulica Gliwicka 102,
40-855 Katowice

następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
  • aktualną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm w formacie jak do dowodu osobistego
  • do wglądu należy przedstawić prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień
  • potwierdzenie dokonania opłaty wyłącznie w przypadku duplikatu legitymacji.
     

Za wydanie duplikatu legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice

Numer konta: 95 1020 2313 0000 3802 0514 9556

Z dopiskiem „opłata za wydanie duplikatu legitymacji” .

W przypadku osób posiadających więcej niż jedno ważne orzeczenie legitymację dokumentującą niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
 Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  1.   5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  2.  10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.

Informujemy, że orzeczenia organów rentowych (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.

 

Informację wytworzył: 
Marcin Milcarz
Data wytworzenia informacji: 
24.11.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marta Bugaj