Wniosek dotyczący realizacji praw osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane przez MOPS lub MZON mogą skorzystać z przysługującego im:

  • prawa dostępu do swoich danych,
  • prawa ograniczenia przetwarzania,
  • prawa do poprawiania lub uzupełnienia danych,
  • prawa do usunięcia danych,
  • prawa do sprzeciwu,
  • prawa do usunięcia danych

poprzez złożenie wniosku zgodnego wzorem (PDF, 217kB).

Z powyższych praw osoby mogą skorzystać jeżeli administratorem danych jest MOPS lub MZON, a prawo przysługuje konkretnym przypadku.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych w MOPS.

 

Informację wytworzył: 
Jarosław Żabówka
Data wytworzenia informacji: 
11.06.2019
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Jarosław Żabówka