Posiłki z dowozem do domu

wniosek o pomoc(DOC, 72 KB) w formie posiłków z dowozem do domu można złożyć w Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99

TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30

TPPS nr 3 ul. Oblatów 24 , tel. (32) 258 07 09

TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 78

TPPS nr 5 ul. Dębowa 16,  tel. (32) 254 70 61

TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23

TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35

TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68

TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67

TPPS nr 10 ul. Krakowska 138,  tel. (32) 256 80 39

 
Pracownicy socjalni przyjmują:

poniedziałek 14:00 - 17:00

wtorek - piątek: 8:00 - 10:00 (oprócz środy)

Pomoc w formie posiłku z dowozem do domu (catering) przeznaczona jest dla osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale chorych, nieporadnych życiowo mieszkających na terenie miasta Katowice, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku, bezpośrednio do ich miejsca zamieszkania. 

Firmy realizujące dowóz posiłków na terenie Katowic przygotowują i dostarczają gorące posiłki od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych), a na soboty przygotowują posiłek w formie suchego prowiantu. Dowóz gorących posiłków następować będzie  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:30.

Zadanie jest realizowane w mieście Katowice w podziale na rejony przez następujące firmy:

Lp Rejon Realizator Stawka
1. Rejon nr 1 - Osiedle Witosa, Załęże,Osiedle Tysiąclecia „VICTUS” Tomasz Brzezina
ul. Bratków 4, 40-045 Katowice
19,88 zł
2. Rejon nr 2 - Dąb, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice

„VICTUS” Tomasz Brzezina
ul. Bratków 4, 40-045 Katowice

18,88 zł
3. Rejon nr 3 -Brynów część wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka, Załęska Hałda- Brynów część Zachodnia, Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie STACHU I PRZYJACIELE Stanisław Maciaszek ul.Wincentego Pola 85/14, 40-595 Katowice 21,23 zł
4. Rejon nr 4 - Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Zawodzie STACHU I PRZYJACIELE Stanisław Maciaszek ul.Wincentego Pola 85/14, 40-595 Katowice 21,23 zł
5. Rejon nr 5- Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki STACHU I PRZYJACIELE Stanisław Maciaszek ul.Wincentego Pola 85/14, 40-595 Katowice 21,23 zł

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie posiłku wraz z dowozem prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej.

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. zaświadczenie o zarobkach odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Usługa dowozu posiłków do mieszkańców Katowic będzie częściowo realizowana w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Oznacza to, że osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, nie ponoszą odpłatności za usługę.

Natomiast osoby, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego tj.1164 zł  dla osoby samotnie gospodarującej lub 900 zł dla osoby w rodzinie, będą ponosiły odpłatność zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/821/21 Rady Miasta Katowice z dnia 22 lipca 2021 r.(PDF,170 KB) w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych.

Kalkulator odpłatności za korzystanie z pomocy w formie posiłku z dowozem do domu

Informację wytworzył: 
Katarzyna Czernecka
Data wytworzenia informacji: 
22.06.2023
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka