Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoływanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

Kwota poniesiona na uruchomienie dodatkowego wsparcia 159 739,50 zł

Kwota dofinansowania z PFRON: 99 527,00 zł

 

Program realizowany był w 2020 roku.

 

Cel programu: wsparcie samorządów, które uruchomią dodatkowe wparcie dla osób niepełnosprawnych podczas epidemii Covid-19, poprzez refundację ze środków PFRON części wydatków

 

Program był realizowany w formie:

  • dostarczania posiłków przygotowywanych przez Dzienne Domy Pomocy Społecznej do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych posiadających wydaną decyzję administracyjną przyznającą pobyt w DDPS do czasu ponownego uruchomienia usług stacjonarnych w DDPS (usługa realizowana przez Fundację Wolne Miejsce oraz PS Serwis Non Profit),
  • przygotowania i wydawania posiłków w formie śniadania i obiadu przez 5 dni w tygodniu oraz przygotowania i wydawania suchego prowiantu na sobotę i niedzielę dla osób niepełnosprawnych posiadających wydaną decyzję administracyjną przyznającą pobyt w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, a nie korzystający z usług dziennego Domu Pomocy Społecznej.

 

Adresaci programu:

  • osoby niepełnosprawne objęte dodatkowym wsparciem podczas epidemii Covid-19

 

Plakat Moduł IV (PDF 96,56 KB)

Informację wytworzył: 
Anna Górniak
Data wytworzenia informacji: 
23.04.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Dutka