„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Logotypy flaga Polski, godło, logo Miasta Katowice i logo MOPS

W okresie od  01.01.2020 do 31.12.2020r. miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Programu z usług Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych skorzystało łącznie 51 osób  z orzeczeniem o niepełnosprawności będących mieszkańcami miasta Katowice, w tym 45 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 osób ze stopniem umiarkowanym.

Zrealizowano 1 961 godzin zegarowych, w tym 1 711 godzin na rzecz osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 250 godzin dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego wykorzystana na realizację Programu: 59 124,15zł

Założeniem Programu było wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do zakresu usług asystenta zaliczają się m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program miał na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Informację wytworzył: 
Klaudia Waliszak
Data wytworzenia informacji: 
5.05.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Agnieszka Łojek