Program „Aktywny Samorząd 2021 – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową”

Kwota dofinansowania z PFRON: 600 000,00 zł

                     

Program realizowany w 2021 roku.

 

Cel programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program jest realizowany w formie dofinansowania do:

  • pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • pomocy w uzyskaniu prawa jazdy,
  • pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
  • pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Adresaci programu:

Osoby niepełnosprawne spełniające szczegółowe warunki udziału w programie.

Plakat Aktywny Samorząd -  Moduł I (PDF; 193KB)

 

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
10.06.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz