„Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w roku 2021”

Kwota dofinansowania: 7 821 099,00 zł

 

Program realizowany w 2021 roku.

 

Cel programu:

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

 

Program jest realizowany w formie dofinansowania do :

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • organizacji sportu, kultury i turystyki oraz rekreacji osób niepełnosprawnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych w związku
  •  z indywidulanymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,
  • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Adresaci programu:

  •  osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.

Plakat Zadania Ustawowe  (PDF; 198 KB) 

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
10.06.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz