Program „Aktywny Samorząd 2021 – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”

Kwota dofinansowania z PFRON: 250 000,00 zł

 

Program realizowany w 2021 roku.

 

Cel programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Program jest realizowany w formie dofinansowania do:

  •  pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Adresaci programu:

Osoby niepełnosprawne spełniające szczegółowe warunki udziału w programie.

Plakat  Aktywny Samorząd - Moduł II (PDF; 191 KB)

Informację wytworzył: 
Emilia Nowak
Data wytworzenia informacji: 
10.06.2021
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Marcin Milcarz