Ważny komunikat dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Od dnia 1 listopada 2022 roku obowiązuje nowy druk wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz karty osoby przyjętej do zakwaterowania.

 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (PDF, 762 KB)

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (PDF, 434 KB)

 

Jednocześnie przypominamy, iż wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Informację wytworzył: 
Magdalena Loska
Data wytworzenia informacji: 
3.11.2022
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Bogumiła Jastrzębska