Poradnictwo zawodowe dla mieszkańców Katowic znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy

Poradnictwo zawodowe umożliwia skorzystanie z bezpłatnej pomocy oraz uzyskanie informacji na temat:

 • metod poszukiwania pracy,
 • planowania powrotu na rynek pracy,
 • możliwości zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia, 
 • prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy i  list motywacyjny),
 • bezpłatnych szkoleń oraz ofert pracy,
 • możliwości uczestnictwa w projektach dofinansowanych ze środków  unijnych.

Ponadto specjaliści udzielają pomocy w:

 • przygotowaniu planu rozwiązania trudnej sytuacji zawodowej,
 • przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz autoprezentacji,
 • formułowaniu własnej oferty do pracodawcy,
 • wyszukaniu sprecyzowanych ofert pracy.

Dodatkowo prowadzone jest poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, w ramach którego udzielana jest pomoc w:

 • uzyskaniu informacji na temat Zakładów Pracy Chronionej na terenie województwa śląskiego,
 • sporządzeniu oraz wysyłaniu dokumentów aplikacyjnych do powyższych Zakładów,
 • poszukiwaniu informacji o innych miejscach, gdzie osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie.
Informację wytworzył: 
Katarzyna Król-Imiela
Data wytworzenia informacji: 
23.03.2017
Osoba odpowiedzialna za treść: 
Andrzej Górak